EU-Talent_Logo-Horizontal_Green-BlackFont

 

Forum za odgovorno poslovanje je partner na novom projektu “Business in Europe Hosting Apprenticeships for Youth” (EU talent), finansiran od strane Evropske komisije preko programa Erasmus +. Projekat ima za cilj da da uključi mala i srednja preduzeća kako bi ponudili kvalitetnije stručne prakse.

Dok mala i srednja preduzeća igraju veliku ulogu u nastojanju za pospešivanje zapošljivosti mladih, oni često nemaju dovoljno informacija, resursa i iskustva za obezbeđivanje kvalitetnih stručnih praksi. Ovim projektom nastoji se kreiranju struktura podrške u vidu nacionalnih mreža za učenje koje bi pomogle pospešivanju kvantiteta i kvaliteta stručnih praksi koje nude mala i srednja preduzeća.

Projektom na evropskom nivou upravlja CSR Europe, a realizuje se u 12 zemalja uz podršku European Vocational Training Association (EVTA) i EUROCHAMBRES.

Projekat predstavlja direktnu podršku evropskom Paktu za mlade, prvenstveno kroz pomoć u ostvarivanju cilja kreairanja novih 100.000 pozicija radnih i stručnih praksi.

Priključite se projektu kako bi ste:
-se upoznali sa prednostima stručnih praksi
-pospešili vaše interne procese kroz partnersku i ekspertksu razmenu mišljenja i iskustava
-pospešili vidljivost vašeg brenda
-bili deo dijaloga o politikama na nacionalnom i evropskom nivou.

BeHappy_partners logos emblem

Print