ANGAŽOVANJE U ZAJEDNICI

Jedan je od prvih programa koje je Forum pokrenuo po svom osnivanju bio je usmeren na angažovanje kompanija u zajednici kroz razvoj inovativnih projekata koji pored donacija novca podrazumevaju i uključivanje drugih resursa kompanije kojima ona može da pomogne razvoj lokalne zajednice.

Cilj programa:
Liderstvo u povezivanju biznisa i društva kroz razvoj inovativnih programa korporativne filantropije.