Upravljanje u Forumu za odgovorno poslovanje

Organi upravljanja u Forumu za odgovorno poslovanje su Predsedništvo, Upravni odbor i Izvršni direktor.

Kroz učešće u radu Predsedništva članice postavljaju strateški okvir i definišu pravce rasta i razvoja mreže, dok kroz angažovanje u radu Upravnog odbora članice imaju priliku da učestvuju u kreiranju plana aktivnosti, donošenju odluka i preporuka, kao da pokreću konkretne inicijative i teme. Predsedništvo i Upravni odbor čine predstavnici najvišeg menadžmenta kompanija članica, koji se biraju na osnovu glasova svih kompanija članica na period od 3 godine.

PREDSEDNIŠTVO 2018-2021

Dejan Turk, Predsednik Foruma za odgovorno poslovanje

Svetoslav Atanasov, Potpresednik Foruma za odgovorno poslovanje

Predrag Mihajlović, Potpresednik Foruma za odgovorno poslovanje

 

 

 

 

 

 

PREDSEDNIŠTVO 2015-2018

Dejan Turk, Predsednik Foruma za odgovorno poslovanje

Aleksandar Ružević, Potpredsednik Foruma za odgovorno poslovanje

Predrag Mihajlović, Potpredsednik Foruma za odgovorno poslovanje

 

 

 

 

 

 

PREDSEDNIŠTVO 2013-2015

Frederik Kuen, Predsednik Foruma za odgovorno poslovanje i Predsednik Izvršnog odbora Societe Generale banke

Frederik Kuen, Predsednik Foruma za odgovorno poslovanje

Ramon Vajdinger, Potpredsednik Foruma za odgovorno poslovanje i Generalni direktor kompanije Coca-Cola Hellenic Srbija

Ramon Vajdinger, Potpredsednik Foruma za odgovorno poslovanje

Stiven Fiš, Potpredsednik Foruma poslovnih lidera Srbije i Partner u kompaniji Ernst & Young

Stiven Fiš, Potpredsednik Foruma za odgovorno poslovanje

 

 

 

 

 

 

 


UPRAVNI ODBOR 2018-2021

TIJANA

Tijana Koprivica, Chief Business Sustainability Officer, Delta Holding

vujanic

Marija Vujanić, Direktorka korporativnih komunikacija i spoljnih poslova,

Željka Ćirić Jakovljević, Direktorka marketinga i korporativnih komunikacija, Eurobank a.d

Zorica Džida, Direktorka sektora Društveno odgovorno poslovanje, Vojvođanska banka a.d. Novi Sad.

Vladimir Tipsarević, Public Affairs & Communications Director, Coca-Cola HBC Srbija i Crna Gora;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UPRAVNI ODBOR 2015-2018

 

Mila

Mila Dimitrijević, Rukovodilac odeljenja marketinga i komunikacija, EY

LUPSIC

Dragan Lupšić, Direktor sektora za odnose sa javnošću i komunikacije, Coca-Cola Hellenic Srbija i Crna Gora

TIJANA

Tijana Koprivica, Chief Business Sustainability Officer, Delta Holding

vujanic

Marija Vujanić, Direktorka korporativnih komunikacija i spoljnih poslova, Telenor

dragana_slika za FOP biw - Copy

Dragana Smolović, Direktorka Sektora za ljudske resurse i organizaciju, Banca Intesa

 

 

 

 

 

 

 

 

UPRAVNI ODBOR 2013-2015

Aleksandra Nenadović, Menadžer odeljenja komunikacija, Societe Generale Banka Srbija

 

 

Dragana Roter, Rukovodilac Korporativnih komunikacija, Vip mobile

Dragana Roter, Rukovodilac Korporativnih komunikacija, Vip mobile

Olja Stojanović, Direktor za odnose s javnošću i komunikacije, Coca-Cola Hellenic

Olja Stojanović, Direktor za odnose s javnošću i komunikacije, Coca-Cola Hellenic

 

 

 

 

 

 

 

Marina Savić, Rukovodilac Korporativnih komunikacija Atlantic Grupe za Srbiju i Makedoniju

Marina Savić, Rukovodilac Korporativnih komunikacija Atlantic Grupe za Srbiju i  Makedoniju

Aleksandar Milošević, menadžer komunikacija, Holcim Srbija

Aleksandar Milošević, menadžer komunikacija, Holcim Srbija

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IZVRŠNI DIREKTOR 

Neven Marinović, izvršni direktor Foruma za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva

Neven Marinović, izvršni direktor Foruma za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva