FOP-Clanice-Logos-460x260px-Lutrija

Državna lutrija Srbije

Državna lutrija Srbije je jedinstveno državno preduzeće u Srbiji koje se bavi ogranizovanjem klasičnih igara na sreću. Po veličini tržišta, visini nagrada i broju igrača, Državna lutrija Srbije je vodeći priređivač igara na sreću na Zapadnom Balkanu. Osnovana je 2004. Godine, a od oktobra 2006. punopravni je član zajednice evropskih lutrija. Osnovni cilj poslovanja Državne Lutrije Srbije je da obezbedi što veća sredstva budžetu Republike Srbije i da kroz finansiranje samostalnih akcija utiče na poboljšanje kvaliteta života građana Srbije. Iz sredstava Državne Lutrije Srbije a preko budžeta Republike finansiraju se Crveni krst, socijalno humanitarne potrebe, invalidske, stručne i druge organizacije, preduzeća i ustanove koji sprovode programe radi unapređenja socijalno ekonomskog i društvenog položaja građana, sportske kulturne organizacije, kao i projekti lokalnih samouprava. Sledeći praksu evropskih lutrija, Državna lutrija Srbije poklanja izuzetnu pažnju stvaranju preduslova za odgovorno igranje, kontroli regularnosti igara, i naročito razvoju svesti građana o socijalnom aspektu poslovanja lutrija i ulozi koje lutrije imaju u smislu poboljšanja života, pre svega ugroženih grupa stanovništva.