FOP-Clanice-Logos-460x260px-EY

EY

EY je globalni lider u pružanju usluga revizije, poreskog savetovanja, poslovnog savetovanja i podrške pri poslovnim transakcijama. Cilj nam je da pozitivno utičemo kako na poslovanje tržišta, tako i na društvo u celini. Izdvajamo se po tome što pomažemo našim zaposlenima, klijentima i zajednicama da ostvare svoj potencijal.

Širom sveta, 190 hiljada naših zaposlenih doprinosi građenju boljeg poslovnog sveta – za naše klijente, naše zajednice i naše porodice. Verujemo da sve što radimo – svaka revizija, svaka poreska ili savetodavna usluga, svaka interakcija sa klijentima ili kolegama – doprinosi građenju boljeg poslovnog sveta. Građenje boljeg poslovnog sveta je ambiciozan cilj koji smo sebi postavili i kojem ćemo težiti u svemu što kao organizacija budemo radili.

Odgovorno i održivo poslovanje
Povezanost i međuzavisnost poslovnih organizacija i društva u kojem one posluju danas je daleko izraženija nego ranije. To je rezultat kombinacije globalnih faktora u koje spadaju aktuelna ekonomska kriza, napredak u odnosima između razvijenih zemalja i ekonomija u razvoju, kao i približavanje globalnih institucija i pojedinačnih država, kao i sve veća saradnja između javnog i privatnog sektora. Od poslovnih organizacija će se u budućnosti očekivati da odgovore na socijalne izazove i doprinesu očuvanju životne sredine koristeći sopstvene proizvode, usluge i ekspertizu.

Odgovorno i održivo poslovanje je od ključnog značaja za EY. Kao kompanija, mi možemo da rastemo samo ukoliko ekonomija i društvo rastu, a životna sredina ostaje očuvana. Stoga, nastojimo da spojimo ono u čemu smo dobri i talentovani sa onim što je potrebno zajednici.

EY doprinosi izgradnji boljeg poslovnog okruženja kroz:

  • Naše tržište
    Najznačajniji uticaj na društvene procese naša kompanija ostvaruje kroz podršku globalnoj i lokalnoj ekonomskoj stabilnosti i rastu. Kroz rad sa našim klijentima i poruke koje šaljemo široj poslovnoj zajednici, nastojimo da promovišemo i ojačamo revizorsku nezavisnost, finansijsku transparentnost i izgradnju poverenja u tržišta kapitala. Na ovaj način želimo da se uključimo u rešavanje nekih od najvećih izazova sa kojima se svet danas suočava.
  • Naše radno mesto
    Naš osnovni zadatak je da pružimo usluge visokog kvaliteta našim klijentima. Želimo da privučemo i zadržimo najkvalitetnije ljude i investiramo u njih, kako bismo obezbedili kontinuiran nivo usluga i rezultata koje naši klijenti očekuju. Ponosimo se efikasnošću i učinkom naših timova, i stvaramo okruženje u kojem će svi naši zaposleni imati priliku da se razviju i u potpunosti ostvare svoj potencijal.
  • Podršku zajednicama
    Ohrabrujemo naše ljude da, gde god da žive i rade, stave zajednici na raspolaganje svoje vreme i veštine. Na taj način investiramo u generacije koje dolaze i koje će oblikovati radnu snagu u budućnosti. Shvatamo važnost i snagu koju preduzetnici imaju u transformaciji ekonomije i predvođenje talasa inovacija. Stoga rado stavljamo svoje veštine na raspolaganje preduzetnicima koji doprinose ekonomskom i socijalnom razvoju društva.

Nastojimo da što više inicijativa realizujemo zajedno sa našim klijentima ili poslovnim kontaktima. u poslednjih nekoliko godina sarađivali smo i pomagali domove za decu bez roditeljskog staranja, studentske organizacije, udruženja građana, rezervate prirode, omladinske sportske klubove, obrazovne institucije i druge korisnike. Sa velikim zadovoljstvom učestvujemo u radu Foruma poslovnih lidera kao i Globalnog dogovora ujedinjenih nacija u Republici Srbiji.


Smanjenje uticaja na životnu sredinu

U okviru nastojanja da umanjimo negativne efekte klimatskih podržavamo izgradnju ekonomije koja počiva na niskim emisijama ugljenika. U skladu sa ovim ciljem reorganizujemo i modifikujemo sopstvene poslovne operacije.

Uloga poslovnog sektora se menja. Danas preovladava mišljenje da poslovne organizacije treba da urade mnogo više od pukog kreiranja profita. One moraju da sprovode društvene promene i promovišu nov odnos prema životnoj sredini.

Podrška preduzetništvu

U uslovima tranzicije, preduzetništvo je jedna od najznačajnijih razvojnih šansi i od značaja za čitavu nacionalnu ekonomiju. Preduzetnici su ključni faktor ekonomskog rasta u svim razvijenim i zemljama u razvoju. Svojom nezavisnošću i ostvarivanjem punog potencijala u poslovanju, oni doprinose svojim lokalnim zajednicama, ali i čitavom društvu.

Srbija ima preduzetnike koji daju ogroman doprinos njenoj ekonomiji i mogu biti ključan oslonac tokom procesa opravka od globalne krize i privođenje tranzicije kraju. EY želi da doprinese afirmaciji najboljih srpskih preduzetnika i pruži im mogućnost da stanu rame uz rame najboljima iz celog sveta.

Pre dvadeset osam godina, kompanija EY  je pokrenula program „EY Preduzetnik godine™“ (EY Entrepreneur Of The Year™) sa cilјem da oda priznanje  viziji i dostignućima lјudi čiji su proizvodi i  usluge izgradili lokalne ekonomije i stvorili  veliki broj radnih mesta. Kao prva i jedina globalna nagrada ovog tipa, EY Preduzetnik godine™ dodeljuje se izuzetnim pojedincima koji grade i razvijaju uspešne, rastuće i dinamične kompanije. EY Preduzetnik godine™ organizuje se u više od 60 zemalja širom sveta, gde promoviše preko 900 najuspešnijih i najinovativnijih svetskih preduzetnika.

Podrška preduzetništvu jedan je od naših doprinosa stvaranju boljeg poslovnog okruženja, što je ujedno i moto kompanije EY. Ponosni smo na to što je Srbija 2012. godine, po prvi put pokrenula ovaj program i u Srbiji i što je do sada imala svoje predstavnike na takmičenju za EY Svetskog Preduzetnika godine koji se svake godine održava u Monte Karlu.