FOP-Clanice-Logos-460x260px-PM

Philip Morris

“Kompanije ne posluju u izolaciji; one zavise od svog okruženja i utiču na njega. Zbog toga ulažu u dugoročni napredak zajednice čiji su deo: ako zajednica napreduje, napredovaće i kompanija.“ Prva fabrika duvana u Srbiji, kasnije poznata kao DIN, osnovana je 1885. godine. DIN „Fabrika duvana a.d.“ Niš privatizovana je 2003. i u većinskom je vlasništvu „Philip Morris Holland Holdings B.V.“ Kompanija je krajem 2006. imala 1400 zaposlenih. Pored humanitarne pomoći i donacija, kompanija pruža podršku razvoju obrazovanja, lokalnog preduzetnistva i kulture, a učestvuje i u rešavanju raznih socijalnih problema u Nišu. Od 2004. godine podržava realizaciju programa „Partnerstvo za obrazovanje i razvoj zajednice“ kojim pomaže najbolje studente i projekte studenata niškog Univerziteta.