FOP-Clanice-Logos-460x260px-VojBanka

Vojvođanska banka

Uspostavljajući visoke standarde društvene korporativne odgovornosti Vojvođjanska banka teži da „odgovorno“ očuva i promoviše univerzalne humane vrednosti kao i socijalne, intelektualne i kulturne vrednosti društvene zajednice u kojoj posluje.

Vojvođanska banka, kao članica NBG Grupe, razvila je korporativnu kulturu koja odražava želju Banke da odgovorno funkcioniše u svim sektorima koji doprinose održivom rastu, uključujući tržište, akcionare, zaposlene, zajednicu i okolinu.

Jedna od osnovnih vrednosti i jedan od vodećih principa Nacionalne banke Grčke kroz njenu istoriju bio je doprinošenje napretku i prosperitetu svakog društva, u svakoj zemlji u kojoj je NBG prisutna.

Vojvođanska banka kao član Grupe NBG definiše osnovne vrednosti na način kako je to definisala i Grupa NBG:
POŠTOVANJE LJUDSKIH PRAVA
POŠTOVANJE ŽIVOTNE SREDINE
DOPRINOS LOKALNOJ ZAJEDNICI
DOPRINOS UMETNOSTI, KULTURI I OBRAZOVANJU
NEZAVISNOST U SPROVOĐENJU AKTIVNOSTI DRUŠTVENO KORPORATIVNE ODGOVORSNOSTI