Gerhard Zipel, Hans Fridrih Šoder i Hajnc Diter Harbers

UNHCR i GIZ NA ISTOM ZADATKU

Beograd, 22. maj 2018. – Visoki komesarijat Ujedinjenih nаcijа zа izbeglice UNHCR i Nemačka organizacija za međunarodnu saradnju GIZ, potpisali su Pismo > Opširnije

ost
22/05/2018