CEOs Call To Action: Više od 200 direktora obavezalo se da će raditi na ispunjenju Agende 2030

Beograd, 25. jul 2019. – Više od  200 direktora vodećih evropskih kompanija obavezalo se da će raditi na ispunjenu Agende 2030, a očekuje se da će se još veći broj odazvati pozivu (CEOs Call to Action) koji je pokrenula evropska mreža kompanija i asocijacija za društveno odgovorno poslovanje, CSR Europe.

Direktori okupljeni u ovoj inicijativi imaće priliku da sarađuju sa novoizabranim evropskim rukovodstvom u cilju sprovođenja Agende 2030.

Stefan Krets, izvršni direktor CSR Europe, izjavio je da će mreža uključiti vodeće kompanije sa ambicijom da evropska industrija postane klimatski neutralna, cirkularna i resursno efikasna sa pouzdanim pristupom energiji sa niskom emisijom ugljenika i sirovinama koje se koriste na održiv način.

Broj direktora i kompanija potpisnika inicijative iz dana u dan raste zahvaljujući širokoj mreži nacionalnih partnerskih organizacija CSR Europe mreže, među kojima se nalazi i Forum za odgovorno poslovanje.

Poziv za sve direktore kompanija otvoren je do 30. septembra 2019. godine, a pristupanje inicijativi vrši se putem sledećeg linka: csreurope.org

Forum za odgovorno poslovanje poziva direktore kompanija u Srbiji posvećene Ciljevima održivog razvoja da se priključe ovoj inicijativi i podrže zajedničku viziju održive evropske budućnosti.

***

CSR Europe vodeća je evropska poslovna mreža koja se bavi korporativnom održivošću i odgovornošću. Ona okuplja  više od 40 nacionalnih asocijacija za društveno odgovorno poslovanje i preko 10.000 kompanija širom Evrope i deluje kao platforma za biznise koji žele da ostvare održivi rast i da pozitivno doprinose društvu tako što podržava poslovni i industrijski sektor u njihovoj transformaciji koja je u skladu sa ciljevima održivog razvoja. Mreža zajedno sa evropskim liderima i zainteresovanim stranama ima za cilj da izgradi sveobuhvatnu strategiju za održivu Evropu do 2030. Forum za odgovorno poslovanje je jedan od nacionalnih partnera mreže i u Srbiji podstiče sprovođenje Ciljeva održivog razvoja.