Atlantic Grupa predstavila Izveštaj o održivom poslovanju za 2018. godinu

Beograd, 26. jul 2019. – Članica Atlantic Grupa objavila je šesti Izveštaj o održivom poslovanju za 2018. godinu. Poboljšanje kvaliteta života najugroženijih socijalnih kategorija, lanac dobavljača, doprinos smanjenju nezaposlenosti kroz mentorsku podršku mladih, briga o zaštiti životne sredine i razvoj ekološke svesti su i ove godine u fokusu kompanije članice Atlantic Grupa.

Kao kompanija posvećena transparentnom poslovanju, Atlantic Grupa je među prvima usvojila Globalnu inicijativu za izveštavanje (GRI) i G4 standarde i prema globalno prihvaćenom sveobuhvatnom okviru, sa doslednom terminologijom i standardnim merama učinka, pripremila svoj prvi GRI Izveštaj o održivom društveno ogovornom poslovanju još 2013. godine.

Izveštaj o održivosti za 2018. godinu možete preuzeti sa sledećeg linka.