Banka - to su ljudi! Erste Bank objavila 11. Izveštaj o održivom poslovanju za 2018. godinu

Beograd, 18. jul 2019. – Članica Erste Banka objavila je jedanaesti Izveštaj o održivom poslovanju za 2018. godinu.

Jedanaesti po redu, Izveštaj o društveno odgovornom poslovanju Erste Banke stavlja na uvid svim zainteresovanim stranama sveobuhvatni pregled procesa i aktivnosti Banke u svim relevantnim DOP oblastima – korporativno upravljanje, odnosi sa klijentima, radno okruženje, ulaganje u lokalnu zajednicu, zaštita životne sredine i upravljanje lancem nabavke.

U Erste Banci odgovorno poslovanje čini integralni deo svakodnevnih aktivnosti, ali i poslovne strategije, koja podrazumeva da se poslovni uspesi ostvaruju jedino na način koji je prihvatljiv za širi ekonomski, ekološki i društveni kontekst. U trenutku kada transparentnost dobija novi, suštinski značaj, namera Banke je da pokaže kako se DOP strategija efikasno može implementirati u sve oblasti poslovanja, ako se održivost posmatra kao integralni deo biznis strategije, s ciljem da se postigne uravnoteženost između odgovornog i profitabilnog poslovanja.

Izveštaj za 2018. godinu možete preuzeti ovde.