Delta Fondacija postala član Evropske asocijacije za venture filantropiju

Beograd, 5. jul 2016. – Delta Fondacija postala je član EVPA (European Venture Philanthropy Association). Ova organizacija bazirana na članstvu, osnovana je 2004. godine sa ciljem da okupi organizacije zainteresovane da razvijaju ovog model filantropije.

Venture filantropija pomaže organizacijama sa jakom društvenom misijom da kroz finansijsku i nefinansijsku pomoć ostvari snažan socijalni impakt. Objašnjava se kao socijalno preduzetništvo koje nudi filantropsku, ljudsku i intelektualnu podršku.

Ovaj model filantropije Delta Fondacija primenjuje kroz projekat „Zasad za budućnost“, kojim nastoji da kroz razvoj poljoprivrede po principu socijalnog preduzetništva smanji nezaposlenost i siromaštvo u zemlji.

Članstvo u EVPA asocijaciji otvoreno je za sve koji su zainteresovani ili praktikuju ovaj vid filantropije širom Evrope. U kratkom filmu pogledajte šta ovaj vid filantropije podrazumeva: https://www.youtube.com/watch?v=A1ic9U4w3go

Izvor: Delta Fondacija