Kompanija Delez u sardnji sa Forumom za odgovorno poslovanje razvija svoje potencijalne dobavljače

Beograd, 20. oktobar 2017. – Kompanija Delez je uz pomoć strateškog partnera, Foruma za odgovorno poslovanje, u julu 2017. objavila javni poziv za učešće u projektu: „Odgovorno, za društvo“. Ovaj po svemu jedinstven projekat, namenjen je socijalnim preduzećima i podizanju njihovih kapaciteta kao potencijalnih dobavljača Deleza.

Ciljevi ovog projekta su izgradnja dugoročnih odnosa sa potencijalnim dobavljačima, deljenje znanja i iskustva sa manjim kompanijama kao i briga o zajednici. Socijalna preduzeća su dobila know-how kroz seriju razvojnih obuka, stručne konsultacije i informacije o tržištu iz prve ruke.

Kompanija Delez Srbija je potom pružila priliku da svoja preduzeća, proizvode i usluge prezentuju u prijateljskoj atmosferi na finalnom događaju „Na kafi sa Delezom“ gde su dobili odgovore na sva pitanja koja su im potrebna da bi se dalje razvijali kao i mogućnost saradnje. Najbolje socijalno preduzeće će dobiti i mentora iz kompanije Delez Srbija, kako bi se što bolje razvilo svoj biznis.