Kompanija RAKITA - nova članica Foruma za odgovorno poslovanje

Beograd, 7. novembar 2018. – Kompanija RAKITA Exploration d.o.o iz Bora, postala je nova članica Foruma za odgovorno poslovanje. Rakita je srpska kompanija koja trenutno vrši istražne radove u Timočkoj Krajini u istočnoj Srbiji, blizu Bora. Kompanija poseduje dozvolu za geološka istraživanja za projekat “Čukaru Peki” koji je od velikog značaja i potencijala za Bor i Srbiju.

Kada je u pitanju društveno odgovorno poslovanje, kompaniji su u fokusu – dugoročni održivi programi kreiranja novih radnih mesta, treninzi i obrazovanje, podizanje svesti o zaštiti čovekove okoline, kao i filantropija i podrška lokalnim projektima.

U periodu između 2014 – 2018, kompanija je realizovala 3 volonterske ekološke akcije čišćenja priobalja reka, u okviru kojih redovno učestvuju zaposleni, meštani, organizacije civilnog sektora, kao i predstavnici lokalnih privatniih kompanija. U akciji koja se sad već tradicionalno održava pod nazivom „Čistije reke, zdravija sela“, izmedju 2014-2018. godine učestvovalo je ukupno 400 volontera.

Politika ljudskih resursa u kompaniji se zasniva na poštovanju ljudskih prava, kao i dobrih uslova rada, razvoju veština putem obuke, usavršavanju, unapređenju uslova rada, poštovanju balansa između posla i porodičnog života. Kompanija takođe poštuje zahteve propisane Zakonom protiv korupcije i pruža podršku srpskim dobavljačima, uključujući podršku malim preduzećima i zajednicama.