Balans između privatnog i poslovnog života sve važnija tema

Beograd, 27. avgust, 2018. – Pored plate, faktori kao što su – fleksibilno radno vremene, rad od kuće, kolegijalnost, poslovni prostor i stručno usavršavanje tokom radnog vremena, predstavljaju sve važnije kriterijume zaposlenih kada je u pitanju “work-life balance”. Kako se značenje tog pojma iz generacije u generaciju menjao, u današnje vreme označava – kvalitetan privatni život jednak je produktivnijem poslovnom, i obrnuto, kvalitetano vreme na poslu, vodi ka lepšem slobodnom vremenu.

Kako odrediti prioritete i definisati poslovne i privatne obaveze? Iako predstavlja izazov, postoje kompanije koje ne samo da podstiču zdrav način života i rada – već svojim zaposlenima pružaju podršku da tako nešto zaista i ostvare. Na primer, kompanija Palmolive-Colgate se već godinama nalazi na vrhu Forbsove liste od 25 organizacija sa najboljim balansom izmedju poslovnog i privatnog života, koja pored “uobičajenih” stvari – skraćeno rado vreme tokom leta i besplatni obroci, svojim zaposlenima pruža pomoć prilikom usvajanja deteta. Na listi se nalaze i Cisco, GSK, Nike, Addidas i Starbucks, gde zaposleni dobijaju refundiraciju troškova dečije školarine.

Pozitivne primere nailazimo i u našoj zemlji. Vip Mobile nosilac je Family Friendly Enterprise (FFE) sertifikata i time postala prva i jedina kompanija u Srbiji i regionu, koja potvrđuje da svojim zaposlenima omogućava usklađivanje privatnog i poslovnog života.

Zaposlenima u Vip mobile, pružene su različite pogodnosti: vrtić u sedištu kompanije na Novom Beogradu za decu uzrasta od 6 meseci do 6 godina, besplatan dan za roditelje čija deca kreću u prvi dan škole, mogućnost rada od kuće za majke koje se tek vraćaju sa porodiljskog odsustva ili mogućnost polovine radnog vremena u prve dve nedelje nakon povratka sa porodiljskog odsustva. Osim toga, u kompaniji zaposleni imaju mogućnosti dobrovoljnog zdravstvenog i penzijskog osiguranja.

Foto: vipmobile.rs