Ideje koje će vas inspirisati - Sajam partnerstva 2013

Brojni predstavnici poslovnog sektora imali su priliku da u okviru međunarodne konferencije o društveno odgovornom poslovanju CSR Forum obiđu peti Sajam partnerstva na kom su organizacije civilnog društva i socijalna preduzeća predstavili svoje projekte i inovativne predloge za saradnju sa kompanijama.

Ukoliko ste propustili priliku da na Sajmu partnerstva u direktnom kontaktu sa predstavnicima organizacija i socijalnih preduzeća razgovarate o prilikama za saradnju, pozivamo vas da preuzmete katalog i upoznate se sa idejama koje će vas inspirisati i pokrenuti da uspostavite uspešna međusektorska partnerstva!

Na ovogodišnjem Sajmu učestvovalo je 18 organizacija, među kojima su: Dobra torba, Pro pozitiv, Šajk Šami, Naša kuća, Koba Yagi, Živimo zajedno, Daj Daj, eko BaG, Biznis Mladih Srbije, Liceulice, Bioidea sapuni, Sister&me, Na pola puta, Centar Inventiva, Dostignuća mladih, Atina, Beogradski festival cveća i Evo ruka. Predlozi ovih organizacija odabrani su kroz javni konkurs na koji se prijavilo 28 organizacija civilnog društva i socijalnih preduzeća. Odabrane organizacije odlikuje inovativni pristup rešavanju društvenih problema i spremnost da kroz partnerstvo sa predstavnicima poslovnog sektora doprinose boljitku naše zajednice.

Sajamski katalog za kompanije predstavlja kvalitetnu i korisnu bazu potencijalnih partnera sa kojima mogu realizovati svoje društveno odgovorne akcije, bilo da je reč o volonterskim aktivnostima za zaposlene, uključivanju proizvoda socijalnih preduzeća u lanac nabavke ili ostalim vidovima podrške organizacijama koje rade u korist zajednice.

Sajam partnerstva i izdavanje kataloga podržao je USAID preko Instituta za održive zajednice u okviru programa „Građansko društvo za budućnost“.