Podsetimo se mandata UO 2015-2018

Beograd, 23. avgust 2018. – Kroz učešće u organima Foruma kompanije članice imaju priliku da preuzmu lidersku ulogu i pokažu svoju posvećenost društveno odgovornom poslovanju. Funkcije članova UO su dobrovoljne i neplaćene, i članice na ovaj način imaju priliku da učestvuju u pokretanju konkretnih inicijativa i tema. Trenutno je raspisan poziv za kandidaturu novih članova UO koji se biraju na mandat 2018 – 2021.

Zahvaljujemo se našim dosadašnjim članovima UO na liderstvu, zalaganju i posvećenosti, i podsećamo se nekih od sjajnih momenata tokom njihovog mandata 2015 -2018, putem SlideShare-a koji se nalazi ispod teksta.