Predsednik Foruma ugostio kompanije na sastanku

Beograd, 24. maj 2017. –  Predsednik Foruma za odgovorno poslovanje i CEO, Vip mobile, Dejan Turk ugostio je danas u prostorijama Vip mobile predstavnike kompanija nečlanica kako bi im predstavio rad i aktivnosti Foruma.

Turk je ovom prilikom predstavio Forum za odgovorno poslovanje, govorio je o njegovom nastanku, značaju, kompanijama članicama i dao pregled ključnih oblasti kojima se Forum bavi. Neven Marinović, izvršni direktor Foruma za odgovorno poslovanje, prisutnima je bliže predstavio programe Foruma.

fop_sastanak__5__1024

Nakon prezentacije, usledila je diskusija o značaju i praksama u oblasti CSR-a prisutnih kompanija. Sastanku su prisustvovali predstavnici velikih, srednjih i malih domaćih i stranih preduzeća u Srbiji.

Koncept društveno odgovornog poslovanja je poslednjih godina prepoznat kao sastavni deo novog, održivog ekonomskog modela koji podrazumeva svest o novom položaju i značaju poslovnog sektora u savremenom, globalnom društvu i o odgovornosti koja iz njih proizilazi.

Društveno odgovorno poslovanje (CSR) je oblast koja se intenzivno razvija u Srbiji. Sve više kompanija uviđa značaj poslovanja na društveno odgovoran način i inkorporaira CSR strategije u svoje poslovanje.