SBERBANK

Sberbank Management Trainee Program

Beograd, 1. septembar, 2017. –  Sberbank raspisuje konkurs za mlade, pod nazivom Managment Trainee Program. Cilj programa je da prepozna talentovane i ambiciozne ljude koji žele da steknu profesionalna iskustva u svim sferama poslovanja i time obezbede sebi ubrzani početak karijere u SBERBank sistemu.

Idealni kandidati su oni sa završenim fakultetom i/ili master studijama  i žele da se u perodu od 2 do 3 meseca usavrše na poslovima u organizacionim jedinicama: Sektor prodaje i distribucije, Odeljenje za digitalno bankarstvo i partnerstva, Sektor za informacione tehnologije, Sektor za upravljanje rizicima, Služba za organizaciju, upravljanje projektima i procesima, Služba za održavanje i podršku, Sektor za finansije, Služba interne revizije i Odeljenje za upravljanje aktivom i pasivom.

Zainteresovani kandidati se mogu prijaviti putem linka: sberbank.rs