Europe-Tomorrow-logo1

SENS PREPOZNAT KAO PRIMER DOBRE PRAKSE U PODRŠCI SOCIJALNIM INOVACIJAMA

Beograd, 11. jul 2016. – Europe Tommorow je godinu dana sprovodio istraživanje koje je obuhvatilo 20 zemalja, kako bi se predstavili trendovi u oblasti socijalnih inovacija u Evropi. Tokom tih godinu dana tim koji je sprovodio istraživanje se upoznao sa najinteresantnijim i najinspirativnijim socijalnim inovacijama. Rezultat istraživanja je infografik koji predstavlja 10 trendova u socijalnim inovacijama.

Prepoznali su trendove poput sve većeg učešća lokalnih aktera i lokalne zajednice, holističkog i integrisanog pristupa izazovima, razmene znanja kao preduslova za razvoj i napredak, rasta fondova za socijalne inovacije, kao i mnoge druge.

SENS mreža je primećena kao primer dobre prakse i lider u oblasti promocije društveno odgovornog poslovanja i povezivanja socijalnih preduzeća sa kompanijama koje društveno odgovorno poslovanje imaju kao interes. Uočeno je da kompanije danas imaju značajnu ulogu u razvoju i pružanju podrške socijalnim inovacijama, kao i da među – sektorska partnerstva postaju sve češća. Osim toga, primetan je rast sredstava koja kompanije odvajaju za svoje CSR aktivnosti.

SENS mreža se našla u dobrom društvu ogranizacije CSR Europe, koja takođe radi na promociji ovog bitnog koncepta i njegovoj popularizaciji.

Infografik možete preuzeti na sledećem linku.

Izvor: sens.rs