cirkularna ekonomija

WBCSD objavio Menadzerski vodič za cirkularnu ekonomiju

Helsinki, 7. jun 2017. – Na Svetskom forumu cirkularne ekonomije održanom u junu ove godine, Svetski poslovni savet za održivi razvoj objavio je Menadžerski vodič za cirkularnu ekonomiju. Menadžerski vodič, razvijen u saradnji  sa preduzećem Accenture i potpisan od strane 14 izvršnih direktora preduzeća, uključujući Unilever, Danone i Tata, nastoji da izvršnim direktorima i poslovnim liderima da alate potrebne za primenu načela cirkularne ekonomije.

Cirkularna ekonomija je prilika od 4,5 milijardi dolara. To je novi način promatranja odnosa između tržišta, kupaca, prirodnih resursa i predstavlja ogroman potencijal za globalni ekonomski rast. Prema vodiču, „snažno i vizionarsko vođstvo izvršnih direktora ključno je za implementaciju cirkularne ekonomije i postizanje viših nivoa održivog ekonomskog rasta“. Ovaj vodič osmišljen je kako bi pomogao izvršnim direktorima da preduzmu prvi korak.

Vodič iznosi pet poslovnih modela i tri napredne tehnologije koje preduzeća mogu istražiti i sprovoditi kako bi iskoristili prilike koje cirkularna ekonomija nudi.

Vodič je dostupan na: CEO_Guide_to_CE

Izvor: hrpsor.hr