UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Aktivnosti

RAZVOJ I PROMOCIJA

RAZVOJ I PROMOCIJA

Sve aktivnosti Foruma za odgovorno poslovanje usmerene su na razvoj i promociju društveno odgovornog poslovanja i uspostavljanje trajnih i stabilnih društveno odgovornih praksi u poslovnom sektoru. S tim u vezi, FOP redovno informiše javnost, vrši istraživanja, edukaciju ciljnih grupa i promociju primera dobrih praksi.

SOCIJALNE INOVACIJE

SOCIJALNE INOVACIJE

Postoje brojni načini na koje se kompanije mogu angažovati i sarađivati sa organizacijama kako bi podstakle i podržale stvaranje novih modela koji vode ka inkluzivnom i održivom razvoju društva: podrškom razvoju organizacija koje su efikasnije, brže, praktičnije i fleksibilnije, fokusirane na rešavanje konkretnih problema…

ZAJEDNICA

ZAJEDNICA

Jedan je od prvih programa koje je Forum pokrenuo po svom osnivanju bio je usmeren na angažovanje kompanija u zajednici kroz razvoj inovativnih projekata koji pored donacija novca podrazumevaju i uključivanje drugih resursa kompanije .

ZAPOŠLJIVOST

ZAPOŠLJIVOST

Podsticanje preduzetništva mladih u Srbiji je zadatak koji nije preduslov samo ekonomskog razvoja. Ono je vezano za uspostavljanje jednog drugačijeg sistema vrednosti, u kome su aktivizam, inicijativa i preuzimanje odgovornosti u prvom planu.

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Očuvanje životne sredine predstavlja neodvojiv aspekt društveno odgovornog poslovanja. Forum za odgovorno poslovanje, oseća obavezu da svojim zalaganjem i iskustvima podstakne i druge pripadnike poslovnog sektora na akciju u borbi protiv klimatskih promena.

MERENJE I IZVEŠTAVANJE

MERENJE I IZVEŠTAVANJE

Izveštavanje o održivosti i društveno odgovornom poslovanju je sve zastupljenija svetska praksa odgovornih kompanija, koja im omogućava da prate svoje ekonomske, ekološke i društvene uticaje, i o tome informišu zainteresovanu javnost

JAVNE POLITIKE

JAVNE POLITIKE

Iako samo društveno odgovorno poslovanje u većini zemalja nije predmet zakonske regulative, veliki broj oblasti u kojima postoji regulatorni okvir u tesnoj je vezi sa društveno odgovornim poslovanjem. U našoj zemlji, u mnogima od ovih oblasti nije dovoljno razvijeno podsticajno okruženje za kompanije posvećene društvenoj odgovornosti.

FOP

FOP

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link