UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Preporuke za unapređenje zakona o zaposljavanju i rehabilitaciji OSI

Preporuke za unapređenje primene Zakona o zapošljavanju osoba
sa invaliditetom definisane su na osnovu rezultata i zaključaka
istraživanja stavova poslovnog, civilnog i javnog sektora koji
su dobijeni putem upitnika za kompanije, prikupljenih primera
dobre prakse primene Zakona, kao i struktuiranih intervjua sa
predstavnicima poslovnog, civilnog i javnog sektora koji su realizovani
u periodu mart – maj 2017.

Kao okvir za dalje preporuke
korišćeni su i zaključci sa međusektorskog panela, održanog 19.
juna 2017. na kojem su učestvovali predstavnici sva tri sektora.
Preporuke za unapređenje zakonodavnog okvira konačno su
definisane u okviru online konsultativnog procesa u kom su
učestvovali predstavnici privrede, civilnog društva, javnog sektora
i međunarodnih organizacija.

Istraživanje i definisanje preporuka sprovedeno je u okviru projekta
„Međusektorski pristup unapređenju prava na rad osoba sa
invaliditetom kao osnovnog ljudskog prava“ koji realizuju Smart
kolektiv, UG Naša kuća i Forum za odgovorno poslovanje uz
finansijsku podršku Evropske unije kroz Evropski instrument za
demokratiju i ljudska prava. Projekat se implementira u saradnji sa
Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva i projekat
ima za cilj da se kroz konsultacije sva tri sektora – poslovnog,
civilnog i javnog, izrade preporuke za efikasniju primenu Zakona,
prikupe primeri dobrih praksi u domaćem poslovnom sektoru i u
Evropskoj uniji, i utiče na veću informisanost poslovnog sektora
o mogućnostima za zapošljavanje osoba sa invaliditetom.

Preuzmite e publikaciju: Zakon o zapošljavanju i profesionalnoj rehabilitaciji osoba sa invalititetom 

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link