UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

MERENJE I IZVEŠTAVANJE

 

Merenje i izveštavanje o društveno odgovornom poslovanju

Izveštavanje o održivosti i društveno odgovornom poslovanju je sve zastupljenija svetska praksa odgovornih kompanija, koja im omogućava da prate svoje ekonomske, ekološke i društvene uticaje, i o tome informišu zainteresovanu javnost. Pored toga, ova vrsta nefinansijskog izveštavanja olakšava kompanijama postavljanje i implementaciju strategija, i posebno, doprinosi transparentnosti u komunikaciji sa stejkholderima.

Cilj programa:
Voditi ličnim primerom u uspostavljanju najviših standarda u izveštavanju o nefinansijskom učinku u skladu sa vodećim međunarodnim metodologijama.

Forum za odgovorno poslovanje podstiče kompanije da izveštavaju o društveno odgovornom poslovanju, a članice FOP-a su vodeće u primeni međunarodno najpriznatije metodologije izveštavanja o održivosti – Global Reporting Initiative (GRI).

Kako bi podstakao što veći broj kompanija da izveštavaju po GRI metodologiji, FOP za svoje članice organizuje i obuku koja kompanijama pomaže da ovu kompleksnu metodologiju na jednostavan i efikasan način primene u praksi. Pored toga, FOP je prvi u Srbiji pokrenuo inicijativu za merenje i smanjenje emisije CO2, u okviru programa Inicijativa 5 do 12, i izvestio javnost o aktivnostima kompanija članica FOP u ovoj oblasti.

Kroz uspostavljanje standarda u merenju i izveštavanju Forum za odgovorno poslovanje omogućava javnosti uvid u doprinos svojih članica društvenom razvoju.

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link