UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

slajder

INDEKS ODGOVORNOG POSLOVANJA (CSR INDEKS)

JAVNI POZIV

kompanijama za uključivanje na listu Indeksa odgovornog poslovanja (CSR indeks) – prve nacionalne platforme za procenu društveno odgovornog poslovanja.

Rokovi:
30. april za pismo zainteresovanosti za učešće;
31. jul 2016. za popunjavanje upitnika.

CSR Indeks je alat kojim se prepoznaju, nagrađuju i promovišu dobre poslovne prakse, i po prvi put, kroz niz objektivnih pokazatelja odgovornog poslovanja identifikuju one kompanije koje posluju u skladu sa principima održivosti gradeći zdrave osnove za pametan i inkluzivan privredni rast i razvoj našeg društva.  


CSR Indeks je jedina metodologija u Srbiji koja omogućava objekivno poređenje učinka i uticaja koje kompanije ostvaruju na društvo kroz svoje poslovanje. To je elektronska, automatska platforma koja se sastoji od preko 100 indikatora podeljenih u 5 kategorija:  korporativno upravljanje, lokalna zajednica, radno okruženje, tržište i životna sredina. Indikatori su operacionalizovani objektivnim pokazateljima o kojima kompanije izveštavaju u obliku da/ne odgovora.

Kompanije koje ispune kriterijume indeksa sa 70% uspešnosti biće uključene na indeks društvene odgovornosti i potvrditi da se nalaze među liderima društveno odgovornog poslovanja.

Ulazak na listu Indeksa odgovornog poslovanja kompanijama donosi brojne prednosti:

  • Poboljšanje reputacije i lojalnosti korporativnom brendu
  • Prepoznatljivost na tržištu i među relevantnim akterima kao kompanije koja odgovorno postupa prema svojim zaposlenima, životnoj sredini, potrošačima i poslovnim partnerima;
  • Priliku za samoevaluaciju i unapređenje poslovnih procesa, a samim tim i smanjenje rizika koje nosi savremeno poslovanje;

Projekat realizuju Forum za odgovorno poslovanje i Smart kolektiv  u saradnji sa Nacionalnom alijansom za lokalni ekonomski razvoj (NALED) uz podršku USAID-a. Inicijativu su podržali Privredna komora Srbije, Globalni dogovor UN u Srbiji, Udruženje poslovnih žena i Udruženje poslodavaca Srbije.

Uslovi učešća:
Poziv je otvoren za kompanije koje ostvajuju pozitivan poslovni rezultat.
Kompanije koje posluju sa gubitkom ne mogu se kvalifikovati za ulazak na listu Indeksa društveno odgovornog poslovanja. Kao dokaz ispunjenosti ovog uslova, uz Prijavni formular prilaže se statistički, ili finalni godišnji finansijski izveštaj.  

Preduzeća koja imaju manje od 10 zaposlenih, takođe se ne mogu kvalifikovati za ulazak na listu.

Prilikom prijave kompanije prilažu Izjavu kojom garantuju za tačnost podataka koje budu unosile u Upitnik Indeksa. Izjava treba da bude overena i potpisana od strane ovlašćenog lica.

Za proveru tačnosti ispunjenosti pokazatelja indeksa zadužena je Komisija, kojoj će na zahtev kompanija pružiti na uvid dokaze za ispunjenost pojedinih nasumično izabranih indikatora.

Kompanija može biti diskvalifikovana sa liste Indeksa, ukoliko Komisija utvrdi nepravilnosti prilikom popunjavanja upitnika, i davanje netačnih tvrdnji u cilju prikupljanja većeg broja poena.
Administrator konkursa se obavezuje na čuvanje tajnosti podataka koje kompanije dostavljaju prilikom popunjavanja upitnika.

Mesto na rang listi pojedinačne kompanije ne komunicira se javno. Kompanija ima uvid u svoje mesto na rang listi, dok je javno dostupna lista svih kompanija koje su ispunile kriterijume po abecednom redu.

Učešće u Indeksu odgovornog poslovanja se ne naplaćuje.
Kompanije koje ostvare visok rang na indeksu imaće mogućnost da prođu kroz program CSR sertifikacije koji sprovodi NALED. Kvalifikovanje za CSR sertifikat biće olakšano nakon popunjavanja upitnika CSR indeksa.  Više informacija možete pronaći na sledećem linku: CSR CERTIFIKACIJA.


Proces indeksiranja:
Detaljnije informacije o procesu indeksiranja možete naći u brošuri na linku Brošura

Prijava:
Prijavljivanje za proces indeksiranja otvoreno je od marta 2016. i vrši se elektronskim putem na sledećem linku: PRIJAVNI FORMULAR.

Rok za popunjavanje upitnika je 31. jul 2016. Potrebno je da sve zainteresovane kompanije pošalju e-mejl o zainteresovanosti najkasnije do 30. aprila 2016. na adresu:   Kancelarija@odgovornoposlovanje.rs

Kontakt:
Za sve dodatne informacije možete pogledati sajt: http://csr-index.rs/
ili se obratiti kancelariji Foruma za odgovorno poslovanje na adresu: Kancelarija@odgovornoposlovanje.rs ili telefon: +381 (0)11 2659 700.

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link