UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Koncept društveno odgovornog poslovanja (corporate social responsibility, CSR) pojavljuje se kao neizostavni element javne debate o tome šta je ključna svrha biznisa i koje odgovornosti proističu iz te svrhe. Danas su u upotrebi  različiti termini: društveno odgovorno poslovanje (corporate social responsibility –CSR), korporativna odgovornost (corporate responsibility), korporativna odživost (corporate sustainability ), korporativno građanstvo (corporate citizenship) ili stvaranje zajedničke vrednosti (creating shared value).

Značenje pojma – od debate do konsenzusa.

Osnovne teme, oblasti, koje imaju ključni značaj za društveno odgovorno poslovanje, najčešće se  klasifikuju na sledeći način:

Transparentan i etičan sistem vođenja i nadziranja kompanije oličen u dobrom korporativnom upravljanju predstavlja preduslov za uspešno integrisanje CSR-a u sve aspekte poslovanja kroz navedene oblasti.

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link