UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

CSR koncept

Značenje pojma – od debate do konsenzusa

0 min read
Podeli

Iako je u tom kontekstu dobijao različite oblike i interpretacije, ovaj koncept je poslednjih godina prepoznat kao sastavni deo novog, održivog ekonomskog modela koji podrazumeva svest o novom položaju i značaju poslovnog sektora u savremenom, globalnom društvu i o odgovornosti koja iz njih proizilazi.

U okviru Evropske unije, CSR se po prvi put promoviše kao jedna od novih poslovnih politika 2001. godine kroz usvajanje Zelene knjige od strane Evropske komisije, da bi u narednim godinama Evropska komisija precizno definisala CSR kao ,,koncept po kome kompanije integrišu društvena i ekološka pitanja u svoje poslovne operacije i u odnose sa zainteresovanim stranama, na dobrovoljnoj osnovi” (White paper, European Comission). 

Budući da CSR predstavlja jedan od suštinskih elemenata evropskog socijalnog modela i pozitivno doprinosi evropskoj strategiji rasta Europe 2020 kao neizostavni deo rešenja za ,,pametnu, održivu i društveno inkluzivnu Evropu,” Evropska komisija objavila je u oktobru 2011. novu Strategiju društveno odgovornog poslovanja 2011-2014, sa ciljem da stvori adekvatne uslove za održivi razvoj i pomogne biznis sektoru da posluje na transparentan i održiv način. Prvi put u poslednjih 10 godina, Evropska komisija je modifikovala svoju definiciju društveno odgovornog poslovanja, tako što je ovaj koncept objasnila kao ,,odgovornost kompanija za njihov uticaj na okruženje” želeći da na taj način istakne da CSR nije dodatni element poslovnih aktivnosti, već njihova suštinska komponenta.

Najšire shvaćeno, cilj implementacije društveno odgovornog poslovanja je stvaranje što višeg kvaliteta života za sve aktere – stejkholdere, a da pri tome profitabilnost kompanije ostaje nenarušena. Praksa društveno odgovornog poslovanja odnosi se, dakle, na celokupnu sferu uticaja i raspon delovanja jednog preduzeća, kao i na odnose koje ono pri tome uspostavlja: šta proizvodi, kako kupuje i prodaje, na koji način zapošljava, osposobljava i utiče na razvoj ljudskih resursa, koliko ulaže u lokalnu zajednicu i poštovanje ljudskih i radnih prava, kao i na koji način doprinosi očuvanju životne sredine.

Najjednostavnije rečeno, CSR se zasniva na integrisanju ekonomske, društvene i ekološke dimenzije u  svakodnevno poslovanje kompanija, doprinoseći na taj način i napretku društva i rastu samih kompanija.

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link