UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Banca Intesa – Mesto koje volim

Partneri iz neprofitnog sektora:  Ministarstvo kulture i informisanja Republike Srbije, nevladina organizacija Evropa Nostra, Republički Zavod za zaštitu spomenika kulture,  Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada, Zavod za zaštitu spomenika kulture Grada Beograda, Pokrajinski sekretarijat za kapitalna ulaganja AP Vojvodine, Grad Novi Sad,  Grad Novi Pazar, Grad Beograd.

Period implementacije: Projekat se realizuje od 2011. godine i još uvek je u toku

Lokacija: Projekat se realizuje na nacionalnom nivou

Tema: Banca Intesa identifikovala je očuvanje nasleđa Srbije kao oblast kroz koju će, u okviru svojih društveno odgovornih aktivnosti, preneti svoje bogato internacionalno iskustvo na lokalno tržište i tako pružiti doprinos održivom razvoju zemlje. Projekat Mesto koje volim usmeren je upravo na očuvanje kulturno-istorijske baštine Srbije. Prema podacima Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, na teritoriji Srbije je registrovana 2.391 kulturno istorijska lokacija i to: 2.093 spomenika kulture, 72 prostorno kulturno-istorijske celine, 155 arheoloških nalazišta i 71 znamenito mesto. Prethodni period obeležen turbulencijama na političko-ekonomskoj sceni imao je za posledicu značajna smanjenja ulaganja u zaštitu kulturno-istorijskih dobara, a budžet resornog ministarstva godinama unazad nije u mogućnosti da zadovolji sve potrebe.

Ciljevi i aktivnosti: Mesto koje volim je projekat društvene odgovornosti koji je Banca Intesa pokrenula  2011. godine uz podršku Ministarstva kulture, a u saradnji sa neprofitnom organizacijom Evropa Nostra Srbija i Republičkim zavodom za zaštitu spomenika kulture. Projekat ima za cilj edukaciju o značaju kulturno–istorijskog nasleđa, ambijentalnih celina i prirodnih lepota, ali i obnovu onih koje većina prepozna kao mesta od posebnog značaja, iz sredstava Banca Intesa. Prepoznajući značaj svoje uloge korporativnog građanina, Banca Intesa je želela da pomogne u očuvanju mesta i objekata koja su od posebnog značaja za građane Srbije, pozivajući sve zainteresovane da predlažu mesta koja za njih i za njihove zajednice imaju poseban značaj kako bi se našla na listi i konkurisala za obnovu.

Projekat je realizovan u tri faze: prva je bila faza nominacije, zatim faza glasanja i konačno faza obnove mesta koja dobiju najviše glasova. Tokom faze glasanja, kao tri pobednička lokaliteta izdvojili su se Obeležje Narodne biblioteke na Kosančićevom vencu u Beogradu, Beogradska kapija na Petrovaradinu i Bedemi u Novom Pazaru. U avgustu 2012. godine Banca Intesa je potpisala Protokol o saradnji na projektu obnove gradskih bedema Novopazarske tvrđave sa Gradom Novim Pazarom i Republičkim Zavodom za zaštitu spomenika kulture koji je, kao institucija pod čijim protektoratom se nalazi čitava tvrđava, izradio projekat rekostrukcije bedema, izvršio izbor izvođača radova i sproveo stručni nadzor nad njegovim aktivnostima. Projekat obnove novopazarskih bedema je finalizovan krajem 2012, kada je Banca Intesa potpisala Protokol o saradnji sa Gradom Novim Sadom, Sekretarijatom za kapitalna ulaganja AP Vojvodine i Zavodom za zaštitu spomenika kulture Grada Novog Sada na projektu obnove Beogradske kapije na Petrovaradinskoj tvrđavi. Plan revitalizacije ovog objekta pripremio je gradski Zavod za zaštitu spomenijka kulture koji je izabrao izvođača radova, a  radovi na Beogradskoj kapiji privedeni su kraju.

Postignuti rezultati: U prvom delu projekta, svi zainteresovani građani imali su priliku da nominuju za rekonstrukciju sebi drago mesto i tom prilikom sakupljeno je 1.290 predloga. U drugoj fazi projekta, članovi stručne komisije odabrali su 10 najrelevantnijih lokaliteta za koje su  građani mogli da glasaju. Tokom faze glasanja, na adresu Banca Intesa stiglo je 200.224 glasa, a za obnovu 3 odabrana lokaliteta Banca Intesa je izdvojila 30 miliona dinara.

,,Neverovatan broj predloga za Mesto koje volim koji je obuhvatao ne samo ono što je najširoj populaciji poznato kao kulturno nasleđe, već i čitav niz ,,omiljenih mesta” koja bi samo uslovno mogla da predstavljaju baštinu, pokazuje da ljudi imaju svest o vrednosti nasleđa. Bilo je samo neophodno da se pojavi inicijativa, poput ove koju je iznedrila Banca Intesa, da bi se shvatilo kako dobro osmišljena akcija sa jasno definisanim ciljem, pritom potpuno transparentna, može da otrgne iz letargije više od 200 hiljada ljudi. Angažovanje korporativnog sektora je veoma važno za očuvanje kulturnog nasleđa ne samo sa aspekta materijalnog ulaganja u baštinu, već i zbog mogućnosti koje ovaj sektor, za razliku od institucija zaštite, može da ima u održivom razvoju kulturnih dobara.“ Vera Pavlović Lončarski, Predsednik stručne komisije projekta Mesto koje volim i Direktor Republičkog Zavoda za zaštitu spomenika kulture u vreme pokretanja projekta

U 2013. godini, Banka je u potpunosti završila projekat obnove Novopazarskih bedema, a radovi na Beogradskoj kapiji su takođe gotovo potpuno privedeni kraju. Projekat Mesto koje volim nagrađen je od strane Društva konzervatora Srbije, Srpskog filantropskog foruma, UEPS-a i Društva Srbije za odnose sa javnošću. Projekat je motivisao Narodno pozorište u Beogradu i 10 opština širom Srbije da samoinicijativno podstaknu građane da glasaju kroz postavljanje kutija za ubacivanje dopisnica. Inspirisan projektom Mesto koje volim, Filozofski fakultet u Beogradu uveo je kurs za studente Projektni menadžment u cilju održivog korišćenja nasleđa.

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link