UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Mercator-S d.o.o Novi Sad – Sajam stvaralaštva starih

Partneri iz neprofitnog sektora:   Gerontološki centri u Srbiji, Udruženje tkalja Novi Sad, Institut za javno zdravlje Vojvodine, Ordinacije Dr Ristić, Sindikat penzionera Nezavisnost, Pokrajinski Zavod za socijalnu zaštitu, RTV Vojvodina

Period implementacije: 2010. –
Lokacija: Novi Sad, Niš

Tema: Imajući u vidu činjenicu da se Srbija nalazi na četvrtom mestu najstarijih populacija na svetu, kao i uslove života starih osoba u našoj zemlji, i (ne)dostupnost kvalitetnih sadržaja namenjenih ovoj ciljnoj grupi, kompanija Mercator-S je 2009. godine u skladu sa svojim principima društveno odgovornog poslovanja, pokrenula program podrške najstarijim članovima naše zajednice. Sajam je po prvi put organizovan u oktobru 2010. godine, a potom i svake naredne godine sa jasnim ciljem podrške starijim građanima – pružiti pomoć osobama u trećem životnom dobu da iskažu svoje potencijale i omogućiti im da realizuju svoju kreativnu strast bio je najjači motiv za donošenje odluke o uključivanju u projekat.

Ciljevi i aktivnosti: Glavni ciljevi programa su pružanje pomoći osobama trećeg životnog doba, doprinos njihovom kreativnom izražavanju, promocija aktivnog starenja i ukazivanje na važnost uključivanja starih lica u različite društvene sadržaje, kao i jačanje timskog duha, lojalnosti i solidarnosti kod zaposlenih u kompaniji Mercator-S.

Aktivnosti u projektu Sajam stvaralaštva starih obuhvataju više programskih celina, različitog karaktera: edukativni, kulturno-umetnički, prodajni. Edukativni deo programa ima za cilj da informiše stanare Gerontoloških Centara o zdravom načinu života u poznim godinama; kulturno-umetnički se sastoji iz programa u kome se stanari Centara predstavljaju kroz pesmu i igru i  prodajni, koji ima za cilj da obezbedi novac prodajom rukotvorina i izložbenih radova korisnica Centara, a u kome učestvuje najviši menadžment kompanije. Sav prihod od prodaje namenjen je upravo potrebama ovih Centara. Druženje se završava uz prigodan ručak i podelu poklona za sve učesnike.

,,Interesantan je podatak da zaposleni više cene vreme i stručnost menadžmenta koji se angažovao na projektu Sajma stvaralaštva starih, nego donaciju koju je kompanija realizovala u novcu, odnosno proizvodima za pojedine institucije. Na osnovu rezultata, Uprava kompanije Mercator-S će kroz realizaciju Sajma stvaralaštva, ali i drugih projekata, i u narednim godinama dodatno promovisati i ohrabrivati realizaciju volonterskih akcija poput ove, jer utiče na pozitivne promene u zajednici u kojoj poslujemo.” Mila Zavođa, Direktorka za odnose s javnošću Mercator-S

Postignuti rezultati: Organizacija volontiranja kroz Sajam stvaralaštva je inovativni pristup starijoj populaciji kojoj se prilazi kao radno i emotivno sposobnoj kategoriji stanovništva koja i dalje kreativno stvara. Projektom je omogućeno da se stekne uvid u probleme, ali i potencijale ove ciljne populacije, a najveća korist od volontiranja je jačanje veze između zaposlenih, kompanije i lokalne zajednice.

Zahvaljujući projektu, korisnici Gerontoloških centara su stekli nove dugoročne partnere koji brinu o njihovim potrebama. Pored toga, uključivanjem različitih institucija omogućeno je umrežavanje, odnosno povezivanje ljudi različitih profila, što dodatno daje snagu projektu i šalje jaku poruku javnosti. Učešćem medija u projektu, pažnja javnosti je dodatno usmerena na potrebe lica trećeg doba.

Zaposleni u kompaniji Mercator-S su tokom projekta istovremeno učili, ali i doprinosili. Ovakva vrsta angažovanja omogućila im je odstupanje od rutine i svakodnevnog posla, pružajući osećaj poštovanja prema sebi, drugima i poslodavcu.  Na nov način, zaposleni su preuzeli odgovornost za posao kojim se bave u kompaniji i na taj način doprineli opštoj produktivnosti rada.

Izazovi i naučene lekcije: Koordinacija velikog broja učesnika, 150 korisnika Gerontoloških centara, predstavljala je najveći izazov u realizaciji projekta. Pored toga, u projektu učestvuju i eksterni saradnici, kao i zaposleni što čini skup od 300 ljudi na Sajmu stvaralaštva starih. Sve faze projekta bile su izazovne, budući da projekat uključuje rad sa ljudima određene starosne kategorije. Dobrom pripremom i organizacijom svakog detalja unapred omogućena je i uspešna realizacija projekta.

 

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link