UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

VIP mobile d.o.o. – Budi Vip student


Partneri iz poslovnog sektora:
 Infostud
Partneri iz neprofitnog sektora:  Ministarstvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije, državni univerziteti u Beogradu, Nišu, Novom Sadu i Kragujevcu zajedno sa njima pripadajućim fakultetima IT, tehničke i ekonomske orijentacije, kao i brojne studentske organizacije.
Period implementacije: 2007 –

Lokacija: Program se realizuje u celoj Srbiji, uz učešće državnih Univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Nišu i Kragujevcu koji imaju svoje organizacione jedinice u svim većim gradovima.

Tema: Budi Vip student je jedan od najvećih dugoročnih projekata društvene odgovornosti u oblasti visokog obrazovanja, a posvećen je razvoju budućih stručnjaka u telekomunikacijama u Srbiji. Program je osmišljen na osnovu istraživanja unutar akademske populacije, koje je pokazalo da studentima nedostaje stručna praksa, praktična primena teorijskih znanja, dikretan uvid u šanse za profesionalni razvoj i dobijanje posla u privrednom sektoru. Istraživanje je pokazalo i da bi, ukoliko nađu domaću kompaniju koja zadovoljava njihova očekivanja, mnogi nastavili svoju karijeru u zemlji umesto da odu u inostranstvo.

Cilj programa je da studentima završnih godina omogući da rade u realnom poslovnom okruženju jedne međunarodne kompanije i da im pomogne u daljoj profesionalnoj orijentaciji. Sve to kroz dvomesečnu, plaćenu letnju praksu, sa mentorima u industriji koja se brzo razvija i postavlja velike izazove pred svoje zaposlene. Studentima se obezbeđuje jedinstvena sinergija teorijskog i praktičnog znanja iz oblasti telekomunikacija i poslovnih funkcija kompanije (prodaja, nabavka, logistika, marketing, finansije i sl.), a zadatak je mentora iz kompanije da prenosu ekspertizu koju Vip mobile poseduje u Srbiji i kao član Telekom Austrija Grupe. Istovremeno, studenti u radno okruženje kompanije donose novu energiju i ideje koje su podsticajne za razmišljanje o novim ponudama ili inoviranju nekih poslovnih procesa.

Ciljevi i aktivnosti: Budi Vip student je kompleksan projekat u potpunosti prilagođen potrebama studentske populacije, a svi partneri u projektu usmereni su na kreiranje programa i aktivnosti koje pružaju sinegiju teorije i prakse, jačaju individalne kompetencije studenata i omogućavaju objektivnu procenu da li je mladi stručnjak zainteresovan da nastavi karijeru u telekomunikacijama.

Projekat se lansira preko online medija, uz učešće svih partnera u projektu, koji u svojim prostorijama omogućavaju i prezentacije i deljenje promotivnog materijala studentima. Kroz aktivno učešće Vipa, Infostuda, svih fakulteta i studentskih organizacija, kao i uz podršku medija kreira se vidljivost projekta i informiše o uslovima konkursa. Postoje i web sajt projekta, alumni FB strana, a projekat predstavljaju Vip studenti iz ranijih generacija.

Selekcija kandidata prolazi kroz 3 faze u kojima učestvuju svi partneri u projektu. Studenti prvo na www.jasamvip.rs šalju CV i odgovaraju na tri motivaciona pitanja o sebi i svom shvatanju telekomunikacija. Sledeći korak su direktni intervjui sa užom grupom studenata, a finalni izbor obavlja se pred žirijem koji ocenjuje timski i pojedinačni rad na studiji slučaja iz telekomunikacija.

Tokom letnje prakse u Vipu studenti dobijaju konkretne radne zadatke i mentora koji prati njihovo angažovanje i pruža profesionalno usmeravanje. Ovo mentorstvo se nastavlja i na master studijama ako istraživanja ili teme imaju veze sa Vipovim poslovanjem. Svaka generacija pohađa i tri edukativna seminara iz oblasti poslovnih veština. Na poklon dobijaju i najsavremenije uređaje iz ponude kompanije Notebook i Smart telephone. Letnja praksa je preporuka za učešće na konkursima za radno angažovanje u Vipu i drugim kompanijama.

Postignuti rezultati: U prethodnih 6 godina, preko 900 talentovanih studentata sa više od  20 fakulteta širom Srbije, sa prosekom ocena iznad 8.5, apliciralo je za stipendiju. Stipendijama je do sada nagrađeno 116 studenata, od kojih je njih 17 dobilo posao u Vipu. Učešće u projektu  Budi Vip Student omogućilo je mladim akademcima da se lakše uhvate u koštac sa izazovima koji ih očekuju na konkurentnom tržištu rada, a fakultetima da neophodno teorijsko znanje nadograde praktičnom obukom za svoje studente. Za kompaniju Infostud ovo je način da pomogne mladim stručnjacima da nađu kvalitetnu praksu i kasnije konkurišu za posao.

Vip mobile ovim projektom omogućava najkvalitetnijim studentima da povećaju svoj kapacitet za buduće poslovno angažovanje i da svoju karijere nastave u Srbiji. Za kompaniju je to odličan način da formira kvalitetnu bazu budućih stručnjaka i potencijalnih kandidata za posao.Ovim projektom Vip daje konkretan doprinos smanjenju nezaposlenosti kao najvećeg problema savremene Srbije.

Projekat svake godine uključuje više od 100 zaposlenih u mentorske aktivnosti sa Vip studentima. U interakciji sa studentima tokom letnje prakse, zaposleni jasno mogu da vide i izmere  svoj lični doprinos projektu kroz napredak i razvoj studenata čiji su mentori. S obzirom na angažovanje 20 studenata u svim organizacionim delovima kompanije odnosi u timovima postaju dinamičniji, kvalitetniji i kreativniji.

Izazovi i naučene lekcije: Jedan od najtežih zadataka svakako je sužavanje liste kandidata, jer se na konkurs prijavljuju izuzetni studenti. Prosečno se godišnje prijavljuje više od 120 učesnika s prosečnom ocenom studiranja iznad 8.5, a u finalnu selekciju ulazi 40 kandidata, da bi titulu Vip studenta ponelo njih 20. Zato se kontinuirano unapređuje sistem evaluacije kandidata po fazama uz angažovanje nezavisnih konsultantskih kuća, članova žirija koje čine i univerzitetski profesori, kao i predstavnika Vipovog sektora Ljudskih resursa i Korporativnih komunikacije. Jedan od praktičnih izazova bio je i izbor odgovarajućih termina za realizaciju početka i svake od faza projekta zbog različitih ispitnih rokova na fakultetima. Do sada je uspostavljanja saradnja sa Ministarstvom za spoljnu i unutrašnju trgovinu i telekomunikacije, dok se u budućnosti očekuje i učešće Ministarstva prosvete i uključivanje državnih  univerziteta koji do sada nisu učestvovali u projektu.

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link