UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Prednosti društveno odgovornog poslovanja za kompaniju

Iako je koncept društveno odgovornog poslovanja pre svega usmeren ka povećanju odgovornosti preduzeća zarad dobrobiti društva, to ne znači nužno nepostojanje koristi i za sama preduzeća. Među poslovnim liderima sve je prisutnija svest o tome da se društvena odgovornost – isplati. To znači da je ne mali broj vodećih kompanija u svetu na putu da izgradi jednu novu paradigmu odgovornog ponašanja, koja se ogleda se u tome da se potrebe društvene zajednice poimaju kao nova i izuzetna prilika da se razviju inovativne ideje, demonstriraju nove tehnologije i novi načini za zadovoljenje potreba koje ranije nisu postojale, čime čitav postupak postaje isplativ, donoseći dvostruku korist, kako samim preduzećima, tako i društvu u celini.

Iz perspektive poslovnog sektora, odgovorno poslovanje koje je dobro osmišljeno i koje se dobro sprovodi može znatno doprineti održivosti poslovanja kroz:

  • Jačanje reputacije i vrednosti brenda
  • Lakše zapošljavanje, zadržavanje i motivaciju kvalifikovane radne snage
  • Povećanje efikasnosti kroz bolje upravljanje troškovima, efikasno korišćenje resursa i produktivnost u lancu vrednosti
  • Adekvatno upravljanje rizicima
  • Rast organizacije
  • Nove poslovne prilike i veću konkurentnost razvojem i uvođenjem inovativnih proizvoda, usluga i tržišta.
DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link