Prednosti društveno odgovornog poslovanja za kompaniju

Iako je koncept društveno odgovornog poslovanja pre svega usmeren ka povećanju odgovornosti preduzeća zarad dobrobiti društva, to ne znači nužno nepostojanje koristi i za sama preduzeća. Među poslovnim liderima sve je prisutnija svest o tome da se društvena odgovornost – isplati. To znači da je ne mali broj vodećih kompanija u svetu na putu da izgradi jednu novu paradigmu odgovornog ponašanja, koja se ogleda se u tome da se potrebe društvene zajednice poimaju kao nova i izuzetna prilika da se razviju inovativne ideje, demonstriraju nove tehnologije i novi načini za zadovoljenje potreba koje ranije nisu postojale, čime čitav postupak postaje isplativ, donoseći dvostruku korist, kako samim preduzećima, tako i društvu u celini.

Iz perspektive poslovnog sektora, odgovorno poslovanje koje je dobro osmišljeno i koje se dobro sprovodi može znatno doprineti održivosti poslovanja kroz:

  • Jačanje reputacije i vrednosti brenda
  • Lakše zapošljavanje, zadržavanje i motivaciju kvalifikovane radne snage
  • Povećanje efikasnosti kroz bolje upravljanje troškovima, efikasno korišćenje resursa i produktivnost u lancu vrednosti
  • Adekvatno upravljanje rizicima
  • Rast organizacije
  • Nove poslovne prilike i veću konkurentnost razvojem i uvođenjem inovativnih proizvoda, usluga i tržišta.