UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Philip Morris Operations a.d. Niš – Unapređenje bezbednog i zdravog radnog okruženja

Period implementacije: 2008-2013. godina.
Lokacija: Projekat je implementiran u okviru sedišta kompanije u Nišu.

Tema: Kontinuirani razvoj i unapređenje poslovnih procesa po pitanju obezbeđenja bezbednog i zdravog radnog okruženja su od suštinskog značaja za dugoročni uspeh svake kompanije. Kompanija Philip Morris je maksimalno posvećena stvaranju bezbednog radnog okruženja kako za svoje zaposlene, tako i za izvođače radova i posetioce kako bi se sprečile nesreće na radu i negativni uticaji na zdravlje, što je potvrđeno 2009. godine sertifikacijom kompanije u skladu sa ISO 9001, ISO 14 001 i OHSAS 18 001 standardima. Prethodnih godina je pokrenut niz inicijativa, kako od strane rukovodstva kompanije, tako i od strane zaposlenih, koje su rezultirale smanjenjem broja radnih mesta sa povećanim rizikom i smanjenjem broja povreda na radu.

Ciljevi i aktivnosti: Nakon Procene rizika urađene početkom 2007. godine, pokrenut je program minimiziranja rizika pri radu na visini, uz angažovanje eksternih institucija i ovlašćenih akreditovanih kuća uz doslednu primenu i poštovanje relevantne regulative. Pored dobrih rezultata postignutih zahvaljujući radu u skladu sa zakonskom regulativom i unutrašnjim standardima kompanije, bilo je neophodno kontinuirano osnaživanje bezbednosnih vrednosti formiranjem različitih grupa i timova, od Odbora za bezbednost do timskih grupa, uz neprekidnu dvosmernu komunikaciju. Implementiranjem procedura Procene rizika, Izolovanja i zaključavanja izvora energije (LOTO Procedure), Procedure EHSS Audit-a, Provere prekidača i zaštitnih naprava, kao i stalnom edukacijom zaposlenih, ali i podizvođača i trećih lica eliminisan je ili minimiziran veliki broj rizika. Navedene procedure bile su posebno značajne u pogledu rada na visini. Cilj je bio identifikovati sve aktivnosti na visini i smanjiti rizike pri obavljanju ove vrste poslova, sve uz primenu zakonske regulative iz ove oblasti, s obzirom na činjenicu da su identifikovana radna mesta sa povećanim rizikom direktno povezana sa ovom vrstom aktivnosti.

Postignuti rezultati: Rizik od rada na visini je umanjen zamenom opreme u odeljenju Inženjeringa (Kotlarnici), realizovanjem tehničkih korektivnih mera tj. ugrađivanjem platformi sa odgovarajućim zaštitnim ogradama i penjalicama na kotlovima i obezbeđivanjem odgovarajućih pokretnih platformi koje su potrebne za sprovođenje redovnih aktivnosti u kotlarnici. U ostalim oblastima proizvodnje identifikovana su mesta i oprema za rad na visini i izdignutim površinama sa ciljem da se obezbedi siguran pristup ovim oblastima. Projektom Safety platforms je dodatno  instalirano 15 platformi u odeljenju Izrade, postavljena je ograda obaveštenja na otvorenim prilazima u dužini od 140m u prostorima magacina, a u odeljenju Pripreme duvana modifikovane su platforme na 11 lokacija  u dužini od 2000 m.

Projekat Safety platforms, ali i ostali projekti koji su vođeni i implementirani u periodu 2008 – 2013. godine rezultirali su smanjenjem broja radnih mesta sa povećanim rizikom sa 89 koliko je bilo 2002, na 5 koliko ih je bilo u junu 2008, do samo 1 radnog mesta sa povećanim rizikom u 2013. godini. Jasan pokazatelj uspešnosti projekta je i period od tri i po godine bez povrede na radu.

Izazovi i naučene lekcije: Iskustvo kompanije Philip Morris pokazalo je da postoji neophodnost da se u oblasti zaštite bezbednosti i zdravlja na radu rizici predvide i u skladu sa tim, preduzmu odgovarajuće inicijative. Ključ uspeha je promena pristupa sa reaktivnog na proaktivni pristup u svim procesima i aktivnostima gde postoji bilo kakav rizik po zaposlene u bilo kojoj oblasti radnog okruženja, kao i svest da rešenja postoje, ali su potrebni usmerenost ka ostvarenju cilja, odlučnost i rešenost da se do tih rešenja i dođe.

,, Philip Morris  kao društveno odgovorna kompanija veoma ozbiljno shvata kako bezbednost svih svojih zaposlenih, tako i svojih izvođača i posetilaca. Ovaj projekat samo je jedan vid pružanja podrške poslovanju sa ciljem stvaranja bezbednog radnog okruženja i eliminacije rizika promovisanjem kulture kontinualnog poboljšanja bezbednosti u kompaniji.” Nikola Vučković, Menadžer za zaštitu na radu, zdravlja i okoline i bezbednosti

 

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link