UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Societe Generale Banka Srbija – Inkluzivna akademija

Period implementacije:
Projekat se realizuje od 2011. godine na godišnjem nivou
Lokacija:
Projekat se do sada sprovodio na području Beograda

Tema:
Usvajanjem Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba sa invaliditetom 2009. godine, ispunjen je važan preduslov za sistemsko rešavanje nezaposlenosti u okviru ove osetljive grupe.  Međutim, veliki problem i dalje predstavlja nedovoljan nivo kvalifikacija i obučenosti osoba sa invaliditetom za obavljanje visoko kvalifikovanih poslova, što za posledicu ima njihovu dugodišnju isključenost  sa tržišta rada.

S obzirom na to da Societe Generale Srbija nastoji da kontinuirano i aktivno pruža svoj doprinos razvoju društva u kojem posluje, trudeći se da održava čvrste veze sa zajednicom, Banka je nastojala da realizacijom projekta Inkluzivna akademija doprinese razvoju socijalne inkluzije i profesionalne integracije kroz edukaciju, što su osnovni postulati njene poslovne politike  prema društvenoj zajednici.

Ciljevi i aktivnosti:
Projekat Inkluzivna akademija pokrenut je u saradnji sa Forumom mladih sa invaliditetom  sa  ciljem  da se osobama sa invaliditetom omogući da unaprede svoje veštine i podignu kapacitete za zapošljavanje. Partnerstvo je u skladu sa strateškom orijentacijom Banke da podržava projekte profesionalne integracije kroz upotrebu različitih edukativnih mehanizama.

Inkluzivna akademija  omogućava  karijerno usmeravanje  i  profesionalni razvoj osoba sa invaliditetom kroz učešće u edukativnim treninzima i radionicama  na kojima, pored osnovnih poslovnih veština,  imaju  priliku da steknu i  teorijska i praktična znanja iz oblasti bankarstva i finansija. Značajan doprinos u okviru  projekta  daju  zaposleni Banke koji volonterski  drže treninge i radionice iz  svojih oblasti specijalnosti,  a uključeni su  i kao mentori stručnih praksi učesnika programa.

Postignuti rezultati:
Inkluzivna akademija predstavlja prvi ovakav vid programa u Srbiji i 2013. ulazi u treći ciklus, odnosno treću godinu realizacije. Obuka se sve vreme sprovodila u Banci u Beogradu, a u predhodna dva ciklusa bilo je uključeno 30 učesnika. Nakon edukativnog dela programa 21 je imalo priliku da pohađa stručnu praksu u Banci u trajanju od 2 meseca. U stalni radni odnos u Banci primljeno je 2 učesnika, dok je jedan učesnik  potpisao ugovor o delu.  Jedan od učesnika tokom prakse je završio nekoliko manjih IT projekata.

U realizaciji programa aktivno je učestvovao Volonterski klub Societe Generale Srbija koji okuplja 40 volontera banke. Volonteri su bili angažovani u svojstvu predavača i mentora stručnih praksi za učesnike. Promovišući ideju međusektorskog patrtnerstva, projekat je uspeo da privuče i druge partnere tako da su na Akademiji kao predavači volontirali i predstavnici Foruma mladih sa invaliditetom, PriceWaterhouseCoopers Akademije, Narodne banke Srbije i Adizes South East Europe. Ovakav međusektorski pristup, osmišljen je sa ciljem da učesnici postanu što konkurentniji na tržištu rada.

 ,,Izuzetno smo ponosni na uspeh projekta Inkluzivna akademija najpre zbog toga što smo svi zajedno dokazali da invalididet  nije i ne sme biti prepreka za bilo koga da pronađe svoje mesto u društvu. S druge strane, naš Volonterski klub je uspeo da razbije još jednu predrasudu, a to je uverenje da u korporativnom svetu, pogotovo u globalno pozicioniranim grupacijama kakva je naša, ima malo vremena i sluha da se otvore i rešavaju pitanja od interesa za društvo u kome živimo. Uverena sam da smo zahvaljujući ovom projektu  uspeli  da promenimo takvu percepciju i nastavljamo da doprinosimo tome.” Aleksandra Nenadović, Menadžer Odeljenja komunikacija

Izazovi i naučene lekcije:
Za sprovođenje ove vrste programa nužan uslov su posvećenost same kompanije, ali pre svega njenih volontera, s obzirom na to da su se tokom predhodna dva ciklusa, radionice i predavanja održavala 2-3 puta nedeljno – radnim danima kao i vikendom. Takođe, neophodni su i značajni finansijski resursi koji uključuju organizovanje programa treninga, obuka za predavače, logističke troškove, promociju programa.  Stoga, kao i zbog samog kvaliteta obuke, saradnja poslovnog i nevladinog sektora, kao i državnih struktura je osnov za uspeh ove vrste projekata.

 

 

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link