UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

TITAN Cementara Kosjerić – Korak ka unapređenju bezbednosti i zdravlja na radu


Period implementacije:
Projekat se realizuje od 2008. godine
Lokacija: Kosjerić, Srbija

Tema:
U politici društveno odgovornog poslovanja kompanije TITAN, oblast bezbednosti i zdravlja na radu predstavlja prioritet. Jedan od razloga pokretanja projekta jeste ambicija kompanije da bude lider u oblasti bezbednosti i zdravlja na radu u jugoistočnoj Evropi, što je ujedno i strategija TITAN Grupe o standardima bezbednosti na radnom mestu.

Pre pokretanja projekta, u kompaniji je bila prisutna  generalna svest o bezbednosti, ali nije postojao ustanovljen sistem upravljanja bezbednošću i zdravljem na radu, koji bi garantovao kontinuirana poboljšanja na ovom polju. Takođe, postojale su dobre prakse koje su se sprovodile lokalno i ad hoc, ali ne i na struktuiran način i nisu se međusobno razmenjivale između kompanija članica TITAN Grupe. Nije postojala jasna raspodela odgovornosti, kao ni međusobna povezanost između osoba zaduženih za sprovođenje bezbednosnih procedura i linijskih menadžera. Iako su mnoge procedure i pravila uspostavljeni, nebezbedni postupci i ponašanja su se tolerisali bez dovoljnog podsticanja da se standardi primenjuju. Bezbednosni programi nisu bili dovoljno razvijeni kako bi motivisali menadžment i zaposlene da bezbednosne rizike svedu na minimum. Briga o bezbednosti ugovarača je bila prisutna, ali je nedostajao sistemski pristup koji bi uključivao sve relevantne učesnike.

Ciljevi i aktivnosti:
Glavni cilj ovog projekta je prevencija povreda na radu i stvaranje radnog okruženja bez povreda na radu, koje  je moguće dostići uvođenjem sistema bezbednosti, unapređenjem procedura i primenom najboljih bezbednosnih praksi i znanja, kao i stalnim povećanjem svesti kod svih zaposlenih o značaju bezbednog obavljanja svih radnih aktivnosti. Projekat je obuhvatao tri faze: fazu procene trenutnog stanja, planiranje i predviđanje budućeg stanja, zatim fazu realizacije planiranih aktivnosti koje treba da poboljšaju zatečeno stanje i fazu kontinuiranog unapređenja.

U 2009. godini održani su treninzi i edukacija za operativni menadžment kompanije, na kojima je definisana organizacija bezbednosti u TITAN Cementari Kosjerić i određeni su lični ciljevi koje zaposleni mogu da sprovedu kako na kratkoročnom, tako i na dugoročnom planu. Treninzi su se sastojali od različitih tematskih lekcija, koje su uključivale i rešavanje bezbednosnih problema i situacija, moguće posledice svake povrede po osobu, njene kolege, porodicu i kompaniju. Planirano je da učešće svih zaposlenih bude ostvareno kroz odbore za bezbednost, istrage incidenata, revizije bezbednosti i stalno podsticanje i davanje ličnog primera.

Postignuti rezultati:
Od 2009. do 2013. godine, implementirano je oko 50 bezbednosnih procedura, poboljšani su standardi bezbednosti (postavljanje zaštitnih ograda, skela, stepenica…) i implementirane najbolje bezbednosne prakse: Sistem dozvole za rad, LOTO (log-out, tag-out-isključi i obeleži) procedure, Bezbednosne revizije (nadgledanje stanja bezbednosti na terenu) koje obavljaju svi zaposleni, Istraga incidenata itd. Samo u 2012. godini izvršeno je 150 istraga incidenata i propisano više od 400 mera za poboljšanje. Ustanovljeni su treninzi za bezbedan rad za sve zaposlene, naročito iz oblasti reagovanja u vanrednim situacijama, kao što su evakuacija, požari, spašavanje sa teško dostupnih mesta itd. U periodu od 2009. do 2012. ostvareno je više od 10 časova bezbednosnih treninga po zaposlenom godišnje. Uspostavljena je nulta tolerancija prema nebezbednom ponašanju na radnom mestu, kao i veća disciplina.

Linijski menadžeri su preuzeli više odgovornosti, a bezbednost je postala osnovno obeležje kompanije. Oblast bezbednosti i zdravlja na radu deo je i godišnje ocene učinka, dok su aktivnosti ugovarača deo redovnog sistema revizije. Uspostavljen je prediktivni program za održavanje  opreme kao što su boce pod pritiskom, oprema za slučaj opasnosti, rezervoari i slično.

Smanjenjem broja povreda na radu – 2011. dostignuto je maksimalnih 560 dana bez povrede na radu – smanjen i broj dana bolovanja i odsustva sa posla, a motivacija zaposlenih je značajno porasla, i TITAN Cementara Kosjerić je postala jedna od vodećih kompanija na polju bezbednosti i zdravlja na radu u svom okruženju.

Izazovi i naučene lekcije:
Jedna od glavnih prepreka pri realizaciji projekta bila je promena načina obavljanja posla radnika koji po više decenija obavljaju svoj posao na određen usvojeni način. Iako je vremenom stečene loše navike teško promeniti, uključivanje svih zaposlenih u projekat dovelo je do toga da se učenjem prihvataju novi metodi za bezbedno obavljanje posla. Treninzi bezbednosti, svakodnevni razgovori sa pojedincima o važnosti primene novog sistema bezbednosti, nagrađivanje za najbolje predloge za unapređenje bezbednosti su neki od metoda kojima su prevaziđeni ovi izazovi.

„Tema bezbednosti i zdravlja na radu je pre početka realizovanja ovog projekta bila shvatana kao niz obaveza kojima se moraju ispuniti zakonske odredbe. Nakon 5 godina sprovođenja TITAN-DuPont projekta stvari su se promenile iz korena – bezbednost i zdravlje ljudi su za sve zaposlene postali prioritet u obavljanju svake aktivnosti. Tokom primene ovog projekta dobijen je i sertifikat ISO 18001 kojim je nepovratno trasiran put kontinuiranog poboljšanja i unapređenja bezbednog radnog okruženja. Primenom sistema bezbednosti, svi u kompaniji su postali svesni da je radno okruženje bez povreda na radu dostižan cilj i da samo punom posvećenošću svakog pojedinca kao dela sistema, ovaj cilj može biti i dostignut.“ 
Pavle Ljubičić, Inženjer bezbednosti i zdravlja na radu

Kako se pokazalo, kvalitetne procedure i uputstva za bezbedan rad, kao i nadzor nad primenom propisa bezbednosti predstavljaju dobru osnovu, ali nisu ono što čini da sistem zaživi. Jedini način da sistem bude održiv jeste povećanje svesti zaposlenih i prihvatanje bezbednog ponašanja kao načina života, u šta je potrebno uložiti kontinuiran trud.

 

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link