UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Erste Bank a. d. Novi Sad – Superstep

Period implementacije: Program je pokrenut 2011. godine kao pilot projekat. Od 2012. godine program čini sastavni deo sveobuhvatnog programa podrške za ekonomsko osnaživanje mladih Biznis mladih Srbije koji se realizuje u saradnji sa partnerima, a plan je da se projekat nastavi i u predstojećem periodu

Lokacija: Program se realizuje na nacionalnom nivou Srbije

Tema: Superstep je program podrške mladim nezaposlenim osobama koje žele da započnu sopstveni posao. Program je pokrenula Erste Banka 2011. godine kao pilot projekat realizovan u saradnji sa Nacionalnom službom za zapošljavanje i uz institucionalnu podršku Ministarstva ekonomije i regionalnog razvoja i Ministarstva omladine i sporta. Kada je pokrenut, Superstep je predstavljao prvi ovakav program u Srbiji. U tom trenutku, na evidenciji Nacionalne službe za zapošljavanje bilo je evidentirano 22.000 nezaposlenih mladih do 30 godina starosti sa završenom višom i visokom stručnom spremom. Anketa usmerena na pitanje zašto mladi ne pokreću sopstvene poslove je jasno pokazala da nemaju dovoljno znanja, veštine i iskustva, da ih plaši nizak nivo uspešnosti startapova, težak dolazak do osnovnih izvora finansiranja i visok nivo rizika.

U skladu sa svojom Strategijom društveno odgovornog poslovanja kojom nastoji da kontinuiranim i proaktivnim delovanjem podrži dalji razvoj privrede i stanovništva, ali i podigne kvalitet života, Erste Banka je posvećena uklanjanju barijera i unapređenju pristupa finansijskim proizvodima svim grupama društva kojima su oni teže dostupni, kao i unapređenju finansijske pismenosti fizičkih i pravnih lica. Upravo iz navedenog proizilaze jasni razlozi pokretanja programa Superstep. Od 2012. godine program je postao sastavni deo sveobuhvatnog programa podrške za ekonomsko osnaživanje mladih Biznis mladih Srbije koji partnerski realizuju Smart kolektiv i Erste Banka.

Ciljevi i aktivnosti: Cilj programa Superstep je da podrži obrazovane i nezaposlene mlade koji žele da pokrenu sopstveni posao. Prijavom na konkurs Biznih mladih Srbije, mladi dobijaju mogućnost da se uključe u program koji podrazumeva: trodnevni trening ”Na početku je važna ideja” za razvoj biznis ideja, dvodnevni trening ”Put do uspešnog preduzetnika” – radionice na temu upravljanja troškovima i finansijskog poslovanja, besplatnu podršku u razvoju biznis planova, podršku prilikom osnivanja preduzeća, pristup povoljnoj kreditnoj liniji za mlade koji započinju sopstveni posao Superstep Erste Banke, biznis mentorstvo u trajanju od godinu dana i specijalizovane treninge iz različitih oblasti poslovanja.

„Moja ideja je bila novi proizvod – sirće od divljih jabuka. Prijavila sam se na konkurs i završila trening za razvoj biznis ideja. I pre treninga sam puno razmišljala o svojoj ideji, ali mi je trening pomogao da izvučem iz sebe mnogo više, da ideju sagledam i prezentujem na pravi način. Svakome bih preporučila da se dođe na ovaj trening, jer čak i ako ne pokrene biznis imaće priliku da nauči nešto što će mu u životu i karijeri biti veoma korisno. Takođe, program mi je omogućio i biznis plan konsultanta iz Erste Banke, uz čiju pomoć sam uspela da napravim stvarno dobar biznis plan, što mi je kasnije donelu preporuku selekcionog panela u Nišu, a i odobrenje kredita Erste Banke. Zahvaljujući tom kreditu, sada imam priliku da ostvarim svoju ideju i plasiram novi proizvod. Dobila sam i subvenciju Nacionalne službe za zapošljavanje, što mi je takođe pomoglo.“ Sandra Đurić, mlada preduzetnica iz Niša

Osim toga, glavni ciljevi programa su smanjenje broja nezaposlenih mladih u Srbiji, povećanje broja novih preduzeća koje pokreću upravo mladi, unapređenje znanja i veština neophodnih za preduzetništvo, njihovo poslovno usmeravanje i međusobno umrežavanje, unapređenje profesionalnog razvoja i sticanje/povećanje šansi za pokretanje sopstvenog posla.

Postignuti rezultati: U prvoj godini realizacije programa Superstep na otvoren poziv pristiglo je 18 biznis planova, a Banka je kreditirala 7 preduzeća u nastajanju u ukupnom iznosu od 2,35 miliona dinara. Na drugi ciklus programa i preduzetničke obuke prijavilo se ukupno 128 mladih od kojih je 38 pripremilo detaljne biznis planove tokom edukativnih radionica uz pomoć volontera biznis mentora iz Banke od kojih je 10 preduzeća kreditirano u ukupnom iznosu od 2,45 miliona dinara. Novoosnovana preduzeća kreditirana su po posebnim uslovima – bez zaloge odnosno kolaterala, bez naplate naknade, na duži rok otplate sa grejs periodom od 6 meseci, uz nisku kamatnu stopu i dinarski plasman čime je Banka na sebe preuzela i valutni rizik.

Program Superstep  je doneo nov pristup ovoj temi iz pozicije korporativnog i finansijskog sektora i dao svež doprinos rešavanju problema nezaposlenosti mladih, ukazujući i namećući potrebu objedinjavanja aktivnosti svih aktera. Projekat je doneo zaposlenima jednu novu mogućnost za međusobnu saradnju, ali i osećaj doprinosa zajednici i mladima koji žele da započnu posao. Volonteri koji su se uključili u realizaciju Superstep-a su kroz treninge i edukaciju ovih mladih ljudi unapredili i sopstvene prezentacione veštine, ali su se bolje upoznali i sa problemima na koje nailaze početnici u biznisu.

Izazovi i naučene lekcije: Jedan od najvećih izazova tokom realizacije projekta bila je koordinacija aktivnosti između vodećih partnera i partnera na lokalu. Veliki izazov je predstavljalo i kreiranje specifičnog bankarskog proizvoda (kredita Superstep), budući da ovaj kredit podrazumeva nestandardni pristup ocenjivanju rizika finansiranja i formiranju cene.

Dodatne informacije o projektu:

http://www.erstebank.rs/rs/Mala_preduzeca_i_preduzetnici/Superstep

 

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link