UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Philip Morris Operations a.d. Niš – Odgovorno upravljanje otpadom

Partneri iz poslovnog sektora: Poslovni partneri iz oblasti upravljanja otpadom: Eko Sanit, Novi Sad, Centar za reciklažu, Beograd, Eko Metal, Vrdnik, Papir Servis FHB, Beograd, JKP Medaina, Niš.
Izvođači radova unutar kompanije : Domino Dizajn (Niš), Kores (Beograd) i dr.

Period implementacije: Projekat se implementira u periodu 2008 – 2013. godina
Lokacija: Sedište kompanije u Nišu

Tema: Kompanija Philip Morris neprekidno nastoji da promoviše održive prirodne resurse i smanji uticaj svojih poslovnih aktivnosti na životnu sredinu. Oblast upravljanja otpadom prepoznata je kao posebno značajna za unapređenje ovog procesa, s obzirom na to da se u sklopu redovnih proizvodnih aktivnosti kompanije generišu različite vrste neopasnog i opasnog otpada, te je stoga kompanija je postavila jasan cilj da razvije koncept odgovornog i efikasnog upravljanja otpadom koji se generiše različitim aktivnostima kompanije, ali i aktivnostima trećih lica koja rade unutar kompanije.U skladu sa principima odgovornog poslovanja, Philip Morris pristupa razvoju proizvodnje na način koji  obezbeđuje racionalno korišćenje prirodnih resursa, materijala i energije, podstiče ponovno korišćenje i reciklažu proizvoda u cilju smanjenja zagađenja životne sredine i degradacije prostora.

,,Naša misija je da, uz potpunu posvećenost usaglašavanju i poštovanju zakonskih propisa, pružamo podršku poslovanju po pitanju bezbednog radnog okruženja, obezbeđenja ljudi i imovine, istovremeno smanjujući  uticaj poslovnih aktivnosti na životnu sredinu. Ovim projektom značajno je unapređena efektivnost sistema za upravljanje poslovnim procesima, smanjen njihov uticaj na životnu sredinu, a obezbeđeno je ne samo postizanje, već i prevazilaženje kompanijskih i nacionalnih ciljeva u skladu sa zakonskim zahtevima vezanim za procese upravljanja otpadom.” Nikola Vučković, Menadžer Odeljenja zaštite na radu, zdravlja i okoline i bezbednosti

ciljevi i aktivnosti: Uspostavljanje održivog sistema upravljanja otpadom koji  nastaje u toku redovnih privrednih aktivnosti kompanije podrazumevalo je obezbeđivanje efikasne separacije, sakupljanja i kontrole generisanog otpada, usaglašenost sa zakonskim propisima i Philip Morris International standardima, razvoj i primenu najboljih praksi, minimizaciju stvaranja otpada, povećanje stope njegovog ponovnog korišćenja i obima reciklaže. Sa ciljem uspostavljanja sistema upravljanja otpadom kreirani su dugoročni i kratkoriočni planovi, a praćenje nivoa dostignuća postavljenih ciljeva vrednuje se kroz ostvarene učinke i rezultate.  U okviru ovog procesa  preduzeto je niz aktivnosti:

  • Obezbeđena je identifikacija i klasifikacija svih vrsta otpada u pogledu klase opasnosti (od strane ovlašćene laboratorije izvršeno je ispitivanje 23 vrste otpada)
  • Realizacijom projekta Work Place Organization omogućena je potpuna separacija otpada u procesu proizvodnje. Na svim mašinskim kombinacijama prostor je prilagođen i instalirane su posude na način koji omogućava potpunu separaciju otpada na mestu njegovog nastanka (vrednost projekta USD 55.000)
  • Uređenjem privremenog skladišta otpada obezbeđeno je adekvatno i bezbedno rukovanje otpadom, pravilno skladištenje sekundarnih sirovina, priprema otpada za njegov dalji transport i preuzimanje. (Waste Optimization Project, USD 31.000)
  • Implementirana je separacija kancelarijskog otpada, postavljanjem posuda za odvajanje papirnog otpada i PET ambalaže (Separation Office Waste Project, USD 10.000)
  • Uređena je oblast za skladištenje ambalažnog otpada (Packaging Waste Area, USD 5.400).

Podizanje svesti kod zaposlenih kroz treninge, obuke i radionice, ali i praktična primena principa u svakodnevnom radu, važan su činilac uspešnosti samog projekta, jer zaposleni igraju ključnu ulogu u ovom procesu.

Postignuti rezultati: Zahvaljujući navedenim aktivnostima, obezbeđeno je kontinuirano praćenje i usaglašavanje internih akata i poslovanja kompanije sa važećim zakonskim normativima u oblasti zaštite životne sredine i upravljanja otpadom, kao i primena načela hijerarhije upravljanja otpadom poznatija kao 3R (Reduce, Reuse, Recycle). Značaj upravljanja otpadom se uzima u obzir prilikom planiranja svakog novog projekta, nabavke i ugovora, planovi za minimizaciju, eliminaciju, ponovnu upotrebu i reciklažu otpada se stalno unapređuju, a kompanija koristi i godišnje analize za kontinuirani razvoj  programa poboljšanja vezanih za rukovanje otpadom.

Kao važan rezultat projekta treba istaći da je svest zaposlenih o značaju ovog procesa na zavidnom nivou, kao i da je količina otpada koji nastaje u redovnom procesu proizvodnje, izražena u kg po milionu proizvedenih cigareta, smanjena za više od 55 %  u odnosu na period početka projekta tj. 2008. godinu,  U istom periodu, stopa reciklaže je povećana za više od 62 % u odnosu na stopu reciklaže iz 2008. godine koja se uzima kao početna vrednost ovog projekta.

Izazovi i naučene lekcije: Najveći izazov za realizaciju projekta je bio ostvariti postavljene ciljeve i odgovoriti na mnogobrojne zakonske zahteve u uslovima slabo razvijene infrastrukture, kao i usled nedovoljnog broja operatera za upravljanje otpadom koji mogu da pruže uslugu konačnog zbrinjavanja i tretmana otpada, pre svega njegovom reciklažom.

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link