UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

Kancelarija Foruma za odgovorno poslovanje 

O realizaciji aktivnosti Foruma, brine se Kancelarija Foruma – organizacija Smart Kolektiv, koja je istovremeno i jedan je od inicijatora osnivanja Foruma.

Kancelarija ima stručni i logistički kapacitet u oblasti CSR kao delokruga svog rada, pa analizira, konstantno prati i inicira trendove, komunicira sa drugim relevantnim subjektima u zemlji i na međunarodnom planu iz ove oblasti.

Kancelarija Foruma obezbeđuje nesmetan rad Foruma, tako što koordinira rad članova Foruma, pruža im podršku i dogovorene usluge i realizuje konkretne projekte Foruma;  Pod rukovodstvom Izvršnog direktora Kancelarija Foruma predlaže elemente za dalji razvoj rada Foruma, priprema strategiju, godišnje planove rada i akcija, te sprovodi i vodi konkretne aktivnosti i projekte Foruma u sklopu resursa kojima mreža raspolaže.Smart kolektiv_office

Smart Kolektiv kao organizacija nastoji da inovativnom upotrebom biznis rešenja aktivno podrži zajednicu u odgovornom i efikasnom odnosu prema sve brojnijim i složenijim izazovima održivog razvoja. Kroz svoje aktivnosti, SMart Kolektiv unapređuje odnose biznisa i društva tako što mobiliše mnogostruke potencijale poslovnog sektora u cilju rešavanja društvenih i ekoloških problema zajednice.

Rad Smart Kolektiva se odvija u tri međusobno povezana programa: društveno odgovorno poslovanje, socijalna ekonomija/preduzetništvo i socijalne komunikacije

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link