RAZVOJ I PROMOCIJA

Sve aktivnosti Foruma za odgovorno poslovanje usmerene su na razvoj i promociju društveno odgovornog poslovanja i uspostavljanje trajnih i stabilnih društveno odgovornih praksi u poslovnom sektoru. S tim u vezi, FOP redovno informiše javnost, vrši istraživanja, edukaciju ciljnih grupa i promociju primera dobrih praksi.

Cilj programa:
Biti lider u promovisanju i razvoju koncepta društveno odgovornog poslovanja i praksi u Srbiji.

DK9_4943

Kako bi ostvario svoje ciljeve na ovom polju, Forum za odgovorno poslovanje sarađuje sa brojnim organizacijama, kao što su druga biznis udruženja, studentske organizacije, akademska zajednica, međunarodne i domaće organizacije i mediji.