Godišnja konferencija o društveno odgovornom poslovanju

CSR Forum je prestižan godišnji događaj u organizaciji Foruma za odgovorno poslovanje i Smart kolektiva, koji domaćem poslovnom, javnom i civilnom sektoru predstavlja aktuelna rešenja i trendove iz oblasti društveno odgovornog poslovanja. Ova konferencija ima za cilj da stimuliše razvijanje međusektorske saradnje, kao preduslova za održivi razvoj društva.

CSR Forum03 - Copy

Od 2010. godine CSR Forum je posetilo više od 800 ljudi, a među govornicima na konferenciji bili su i neki od najpoznatijih svetskih stručnjaka u oblasti društveno odgovornog poslovanja, kao što su Lord Michael Hastings, David Halley, Mallen Baker, Henk Kinds, Graham Baxter, Geoffrey Mazullo i mnogi drugi.

CSR Forum12

U okviru CSR Foruma svake godine organizuju se prateći sadržaji koji pored Sajma partnerstva uključuju i predstavljanje projekata kompanija kroz različite formate s ciljem da se javnosti predstave dobre prakse i promoviše društveno odgovorno poslovanje.