SOCIJALNE INOVACIJE

Postoje brojni načini na koje se kompanije mogu angažovati i sarađivati sa organizacijama kako bi podstakle i podržale stvaranje novih modela koji vode ka inkluzivnom i održivom razvoju društva: podrškom razvoju organizacija koje su efikasnije, brže, praktičnije i fleksibilnije, fokusirane na rešavanje konkretnih problema; podrškom razvoju održivih organizacija, koje komuniciraju svoje rezultate na način koji ih razumeju i građani i kompanije, koje su u stanju da same generišu sredstva, i posebno podrškom razvoju socijalnih preduzeća.

Cilj programa:


Podržati održiv i inkluzivan razvoj društva uvođenjem inovativnih međusektorskih modela saradnje.

Prostor3Udruživanje kapaciteta, resursa i ekspertize različitih sektora kroz međusektorska partnerstva predstavlja inovativan pristup razvoju, što je praksa koju Forum za odgovorno poslovanje od svog osnivanja promoviše i primenjuje.

Rad na promociji partnerstva odvija sekroz treninge, publikacije, događaje poput Sajma partnerstva i CSR Foruma, ali i kroz pružanje konkretnih alata koji povezuju sektore i olakšavaju uspostavljanje i upravljanje prvenstveno partnerstvima poslovnog i civilnog sektora.