ZAŠTITA ŽIVOTNE SREDINE

Očuvanje životne sredine predstavlja neodvojiv aspekt društveno odgovornog poslovanja. Forum za odgovorno poslovanje, kao koalicija vodećih kompanija u oblasti društveno odgovornog poslovanja u Srbiji, oseća obavezu da svojim zalaganjem i iskustvima podstakne i druge pripadnike poslovnog sektora na akciju u borbi protiv klimatskih promena.

Cilj programa:
Voditi ličnim primerom u uspostavljanju i negovanju praksi sa najmanjim negativnim uticajima na životnu sredinu koje doprinose očuvanju prirodnih resursa.

Poslovni sektor nalazi se u jedinstvenoj poziciji koja mu omogućava da udruživanjem znanja i resursa inicira različite programe, da primer drugim zainteresovanim stranama i doprinese neophodnom preokretu u pristupu prirodi i resursima kako bi se sprečile katastrofalne posledice klimatskih promena sa kojima smo već počeli da se suočavamo. Smatramo da svako u okviru svoje oblasti poslovanja mora raditi na iznalaženju načina za umanjenje negativnih uticaja na okruženje.