FORUM ZA ODGOVORNO POSLOVANJE

Forum za odgovorno poslovanje je mreža vodećih kompanija koje doprinose razvoju zajednice, podstičući razvoj društveno odgovornog poslovanja i uspostavljanje trajnih i stabilnih društveno odgovornih praksi u poslovnom sektoru. Forum predstavlja platformu koja povezuje lidere iz poslovnog sveta s predstavnicima drugih delova društva, podstičući time međusektorski dijalog, saradnju i razmenu dobrih iskustava. Forum razvija praktična i održiva rešenja na sva četiri polja koja čine stubove društveno odgovornog poslovanja: lokalna zajednica, životna sredina, radno okruženje i tržište. Nacionalni je partner vodećih svetskih CSR udruženja – CSR Europe, CSR360 GPN.

Misija Foruma za odgovorno poslovanje je da podstiče razvoj društveno odgovornog poslovanja i uspostavljanje trajnih i stabilnih društveno odgovornih praksi u poslovnom sektoru.

Vizija Foruma za odgovorno poslovanje je društvo u kojem biznis značajno doprinosi rešavanju problema zajednice i u kome  su  prakse društveno odgovornog poslovanja utemeljene u svakom preduzeću, od najmanjeg do najvećeg.

Forum je osnovan je 2008. godine na inicijativu 14 vodećih kompanija u Srbiji, koje su prepoznale neophodnost aktivnog i odgovornog angažovanja biznisa u društvu. Sa željom da etičke, društvene i ekološke principe poslovanja promovišu kao obaveznu biznis praksu, kompanije su potpisale Memorandum o razumevanju na osnivačkoj svečanosti u Narodnoj banci Srbije kojoj je prisustvovalo više od 160 uglednih gostiju iz poslovnog, civilnog, javnog sektora i diplomatskog kora. Na osnivanju Foruma govorio je i suosnivač kompanije Ben & Jerry’s i pionir društveno odgovornog poslovanja u SAD Džeri Grinfild. Pogledajte video sa osnivanja:

O aktivnostima mreže brine se Kancelarija Foruma – organizacija Smart kolektiv, kao organizacija koja ima stručni i logistički kapacitet u oblasti CSR.

Pogledajte ko su kompanije članice Foruma ovde.