Učlanjenje u Forum za odgovorno poslovanje

Priključivanje Forumu za odgovorno poslovanje je javna deklaracija i zahteva od kompanije da se posveti:

Inspiraciji, inovaciji i liderstvu kroz deljenje znanja i iskustava;
Uticaju na ključne društvene probleme kroz zajedničke akcije u oblastima u kojima su one najpotrebnije;
Integrisanom pristupu CSR-u i odgovornom upravljanju.

Član Foruma može postati kompanija koja je spremna da se obaveže na poštovanje principa definisanih u Memorandumu o osnivanju Foruma.

O prijemu novog člana, odlučuju članovi Foruma kako na redovnim sastancima, tako i na godišnjoj skupštini, prostom većinom glasova svih članova Foruma, nakon čega novi član potpisuje Memorandum o osnivanju i protokol o saradnji sa Kancelarijom Foruma.
Sastanak clanova

Preuzmite Memorandum o razumevanju.
Preuzmite Aplikacioni formular za članstvo u Forumu.

Za sve dodatne informacije u vezi sa učlanjenjem u Forum, možete kontaktirajte Kancelariju Foruma na mejl: kancelarija@odgovornoposlovanje.rs ili telefon: +381 11 26 59 700.