ZAŠTO SU NAM POTREBNA PARTNERSTVA?

Jednosektorski pristup se do sada mnogo puta pokazao kao neuspešan, jer se raznim problemima poput siromaštva, nezaposlenosti, lošeg stanja životne sredine, dubokih socio-ekonomskih razlika ne mogu baviti samo država ili samo kompanije ili samo organizacije civilnog društva. Potrebni su nam inovativni i efikasni načini da se sa njima uspešno uhvatimo u koštac. Jedan od načina su međusektorska partnerstva koja udružuju raspoložive resurse sektora, okupljaju kompanije, organizacije, institucije oko zajedničkih ideja i ciljeva kako bi doprinos zajednici bio kvalitetniji i značajniji.

Zajedničko delovanje može biti deo rešenja za mnoge društvene probleme.

KOMPANIJE I ORGANIZACIJE – ZAJEDNO

Za kompanije, partnerstva sa predstavnicima neprofitnog sektora su prilika da na delu pokažu spremnost da posluju odgovorno, vodeći brigu o zajednici čiji su neodvojiv deo. U prvom redu kompanije s razvijenim strategijama društvene odgovornosti prepoznaju u organizacijama civilnog sektora partnere s kojima mogu podeliti zajedničku viziju boljeg društva. Za organizacije, kompanije mogu biti važan oslonac i resurs u realizaciji inicijativa koje su okrenute boljitku društva.

Kombinovanjem različitih kompetencija i resursa, okupljanjem oko zajedničke vizije, partnerstvo kompanija i organizacija zajednici može doneti očekivanu pozitivnu promenu.

Resursi koji su na raspolaganju su značajni – informisanost i upućenost u probleme društva koje imaju organizacije, u kombinaciji sa resursima i vidljivosti poslovnog sektora u javnosti, mogu biti odličan spoj za realizaciju važnih projekata. Specifična znanja i veštine sektora, okupljenih oko zajedničke ideje za bolje društvo, vredan su resurs za realizaciju partnerskih ideja. Uz dobro upravljanje partnerstvom, poverenje i posvećenost partnera, zajedničke inicijative mogu postići značajne rezultate od kojih će pored zajednice koristi imati i sami partneri.