B92

„Naša vizija je da budemo fleksibilna organizacija, koja je sposobna da brzo reaguje na promene oko nas i odgovorno komu-nicira s društvenom zajednicom u kojoj radimo i za koju emitujemo program.“ Radio B92 je osnovan 1989. godine. Tokom devedesetih je proširio svoju delatnost na izdavaštvo, kulturu, internet i filmsku/video produkciju, koja je vremenom postala jezgro TV B92, pokrenute u septembru 2000. godine. Kompanija trenutno ima 450 zaposlenih. Za projekte korporativne društvene odgovornosti i neprofitne kulturne aktivnosti, RDP B92 je osnovao „Fond B92″. Kompanija je sprovela brojne kampanje i akcije iz oblasti edukacije, kulture i umetnosti, socijalnog staranja, lokalnog ekonomskog razvoja, zdravlja i bezbed-nosti, sporta i životne sredine. Dobitnik je glavne nagrade Virtus za korporativnu filantropiju 2007. godine, za kampanje „Sigurna ženska kuća“ i „Ulepšajte dan sebi i drugima, dajte krv“, kao i specijalne nagrade za medijski doprinos senzibilisanju javnog mnenja za porodično nasilje. U maju 2008. RTV B92 je pokrenula humanitarnu akciju prikupljanja sredstava za kupovinu prvog pokretnog mamografa, koji je važan za ranu dijagnostiku raka dojke. Akcija treba da poveća svest o značaju redovnih pregleda i pravovremenog otkrivanja ove bolesti.