Banca Intesa

Kontinuirano ostvarujemo svoje ciljeve na društveno odgovoran način kroz trajnu brigu o zaposlenima, klijentima, životnoj sredini i napretku lokalne zajednice.

Integrišemo društvenu odgovornost u sve poslovne procese, razvijajući rešenja koja doprinose poboljšanju kvaliteta života. Ulažemo u dugoročne odnose sa svim intersnim grupama. Znajući da budućnost pripada generacijama koje dolaze, svoje aktivnosti usmeravamo ka najmlađima.

Oblasti CSR: razvoj preduzetništva, lokalna zajednica, radno okruženje,životna sredina, mladi.