Coca-Cola HBC Srbija

„Coca-Cola HBC Srbija je svesna neophodnosti saradnje s državnim i drugim institucijama da bi se izgradila partnerstva i obogatio život lokalne zajednice. Ne samo da kompanija odgovara na zahteve, već ima i proaktivnu ulogu u uočavanju potreba zajednice, čime izgrađuje partnerski odnos.“

Državna kompanija „Slovin“ dobila je 1967. godine licencu od kompanije „Coca-Cola“ da proizvodi i prodaje njene proizvode u Jugoslaviji. Kompanija je privatizovana 1997. kada je većinsko vlasništvo stekla kompanija „Balkaninvest Ltd Nicosia“, deo „HBC Grupe“. Kompanija je krajem 2007. imala 970 zaposlenih. „Coca-Cola HBC Srbija“ je identifikovala ključne uticaje svog poslovanja na životnu sredinu i uspostavila mehanizme za konstantno smanjenje potrošnje prirodnih resursa. Osim što kontinuirano razvija i unapređuje sisteme zaštite životne sredine, kompanija je posvećena i brizi o zajednici.

Tokom 2005. je osnovala Klub volontera, a zaposleni komapnije svake godine, u okviru „Dana dobre volje“, pomažu socijalno i zdravstveno ugroženoj deci. „Coca-Cola HBC Srbija“ pruža podršku brojim kulturnim i sports-kim manifestacijama, obrazovanju mladih talenata, donira zdravstvene ustanove, crkve i manastire i siromašne kategorije stanovništva, a od 2005. godine je partner u velikoj medijskoj kampanji za očuvanje Dunava i u organizaciji velikog broja događaja u okviru manifestacije Dani Dunava.