ERSTE Bank a.d. Novi Sad

„Erste Banka posebnu pažnju posvećuje programu sponzorstava i donacija. To je deo tradicije i istorijske misije Erste Banke. Verujemo da kompanije treba da usklade ekonomske i socijalne ciljeve jer time doprinose unapređenju kvaliteta života i poslovanja ljudi u zajednicama u kojima deluju.“ Erste Banka u Srbiji je deo „Erste Bank Grupe“, jedne od vodećih finansijskih institucija u srednjoj i istočnoj Evropi. U Srbiji je prisutna od sredine 2005. godine. U oktobru 2007. banka je imala 957 zaposlenih. „Erste fondacija“, koja je najveći pojedinačni akcionar „Erste banke“ iz Beča, aktivna i na području Srbije, fokusirana je na sprovođenje programa „Društvena pitanja“, „Kultura“ i „Evropa“, koji su posvećeni pitanjima društvene kohezije, kulturnog razvoja i istorije, kao i izazovima u procesu ujedinjenja Evrope. Program sponzorstava i donacija Erste Banke prevashodno je usmeren ka oblastima kulture, umetnosti, obrazovanja, potreba mladih i evropskih integracija, a kompanija je okrenuta i lokalnom ekonomskom razvoju, socijalnom staranju i životnoj sredini. „Erste Bank a.d. Novi Sad“ je dobitnik Virtus nagrade za podršku najinovativnijem projektu 2007. godine – „Avantura cooltura“.