UČITAVANJE

Ukucaj za pretragu

ERSTE Bank a.d. Novi Sad

Erste Banka je najstarija finansijska institucija u zemlji, osnovana 1864. godine kao prva štedionica (Novosadska štedionica). Tokom 2005. godine, Novosadska banka je postala član Erste Grupe, koja je osnovana 1819. godine kao prva štedionica u Austriji. Mrežu Erste Banke u Srbiji danas čini preko 1.000 zaposlenih koji opslužuje približno pola miliona klijenata.

Banka pruža pun asortiman finansijskih rešenja i usluga u okviru celokupnog finansijskog ciklusa klijenata po principu „sve na jednom mestu”: štednja, investicije, kreditiranje, konsultantske i savetodavne usluge. Pored toga, klijentima koji su aktivni u inostranstvu pružamo finansijske i savetodavne usluge preko zavisnih društava Erste Grupe širom centralne i istočne Evrope.

Za Erste Banku od samog početka društveno odgovorno poslovanje predstavlja sastavni deo korporativne filozofije i dugoročne poslovne strategije. Za nas društveno odgovorno poslovanje predstavlja strateški okvir za upravljanje kompanijom, zasnovan na ulaganju u dugoročne i stabilne odnose sa svim ključnim stejkholderima: zaposlenima, klijentima i sugrađanima u lokalnim zajednicama u kojima poslujemo, i na opredeljenju da aktivno doprinosimo razvoju i dobrobiti društva čiji smo neodvojivi deo.

Društveno odgovorno poslovanje je pristup koji nam omogućava da se, delujući u partnerstvu sa drugim sektorima, uspešnije suočimo sa izazovima koje nam postavlja savremeno tržište. To je koncept koji nas podstiče da budemo inovativni, ohrabrujemo održivi razvoj, odgovorno upravljamo rizikom i smanjujemo troškove, postižući tako bolje poslovne rezultate za naše klijente i kompaniju, ali i za zajednice u kojima radimo. Posvećeni smo poboljšanju kvaliteta života ljudi i zajednica tako što podstičemo finansijsku stabilnost, sigurnost i prosperitet – iskreno, pravedno i sa poštovanjem.

Strategija DOP-a Erste Banke postavljena je na principima: povezanost sa poslovanjem, uravnoteženost, holistički i integrativni pristup, a sprovodi se kroz šest osnovnih oblasti sa jasno definisanim ciljevima:

  • korporativno upravljanje,
  • odgovornost prema klijentima,
  • odgovornost u radnom okruženju,
  • odgovornost prema lokalnim zajednicama,
  • odgovornost prema životnoj sredini i
  • odgovornost u lancu nabavke.

Posebnu karakteristiku našeg angažovanja predstavljaju napori koje ulažemo u promovisanje koncepta društveno odgovornog poslovanja u Srbiji, kako na sopstvenom primeru tako i kroz intenzivnu saradnju sa partnerima iz javnog i neprofitnog sektora. U skladu sa tom politikom, naša Banka je jedan od osnivača i članica inicijativa poput Foruma za odgovorno poslovanje i Globalnog dogovora Ujedinjenih nacija za Srbiju.

Izveštavanje o društvenoj odgovornosti za nas je sastavni deo šireg procesa kom smo dugoročno posvećeni – stalnog unapređenja Strategije društveno odgovornog poslovanja i društveno odgovornih praksi, u skladu sa potrebama ciljnih i interesnih grupa i pojedinaca, tj. svih naših stejkholdera, i zahtevima tržišta i društvenog okruženja. Od 2008. godine redovno objavljujemo godišnje izveštaje o društvenoj odgovornosti. Cilj nam je da našim mnogobrojnim stejkholderima na jasan i transparentan način predstavimo sve aktivnosti i inicijative koje smo realizovali u toku jedne godine, kao i da najavimo predstojeće planove i programe. Više na:  https://www.erstebank.rs/sr/o-nama/drustveno-odgovorno-poslovanje

Povezane vesti

Povezane vesti

DON’T MISS OUT!
Prijavite se na naš newsletter
budite u toku sa najsvežijim CSR aktuelnostima u Srbiji i regionu! 
Prijava
Give it a try, you can unsubscribe anytime.
close-link