Vojvođanska banka

Uspostavljajući visoke standarde društveno odgovornog poslovanja, Vojvođanska banka teži da „odgovorno“ očuva i promoviše univerzalne humane vrednosti kao i socijalne, intelektualne i kulturne vrednosti društvene zajednice u kojoj posluje.

Vojvođanska banka je razvila korporativnu kulturu koja odražava želju Banke da odgovorno funkcioniše u svim sektorima koji doprinose održivom rastu, uključujući tržište, akcionare, zaposlene, zajednicu i životnu sredinu.

Vojvođanska banka definiše osnovne vrednosti na sledeći način:

  • Poštovanje ljudskih prava,
  • Poštovanje zaštite životne sredine,
  • Doprinos društvu,
  • Doprinos umetnosti, kulturi i obrazovanju,
  • Nezavisnost u sprovođenju aktivnosti društveno odgovornog poslovanja.